Общински детски комплекс - Несебър
Несебър к-с “Младост” 62     тел. факс 0554 / 45952
e-mail: odk@abv.bg      festivali@nesebar.bg        

ІХ МЕЖДУНАРОДЕН АРТ ФЕСТИВАЛ
„СЪЗВЕЗДИЯ В НЕСЕБЪР” - 2019 г.

 

П Р О Г Р А М А

 

от 17 -  20.08.2019                  Регистрация на групите в Общински детски комплекс – Несебър /к-с „Младост” 62/
11.00 , 13.00 и 15.00 ч.           Технически  конференции

20.08.                     20.00 ч.      Откриване на фестивала Вдигане на националните знамена пред портите на града, дефиле на участниците през Стария Несебър, празнична програма на Амфитеатър – стария град    

21 август             11.00 ч.       Сградата на Старото кметство – среща с Кмета на града
21 август             13.00 ч.       Амфитеатър – Начало на пленер /художници/

21, 22 и 23 .08     10.00 ч.       Конкурсна програма - Амфитеатър, Конферентен център /виж по-долу подробно, кликни
                                                          на Конкурс/     

23 август              до 16.00 ч.  Предаване на рисунките от пленера в ОДК

24 август              10.00 ч.       Конференции с жури по раздели в Сградата на Старото кметство

24 август              19.00 ч.       Награждаване  – Гала – концерт  – Амфитеатър

25 август             19.00 ч.       Фестивален концерт  – Амфитеатър

Посещение на културни паметници и разходка из стария град
с младши екскурзоводи – по предварителна заявка 
тел.0889872695 – Ваня Митева


Амфитеатър
21.08.2019

 

16.30ч. – репетиция
17.30ч. – конкурс

Спортни танци 

Улични танци танци

Характерни танци

Мажоретни танци              

 

19.00 ч. - репетиция 
20.00 ч. -  конкурс

 

Класически танци                 

Съвременни танци – групи, дует, соло
1, 2, 3 и 4 в.гр.

 

Амфитеатър
22.08.2019

 

16.30ч. – репетиция
17.30ч. – конкурс

Нестандартни форми
            
Театър на модата

Цирк

Оркестър

JAZZ BIG BAND

 

19.00ч. – репетиция
20.00ч. – конкурс

Стилизиран  фолклор,

Обработен фолклор,

Автентичин фолклор   
    
1, 2, 3, 4 и смесена в.гр.- групи, дует, соло

АНСАМБЛИ

Амфитеатър
23.08.2019

 

 

16.30ч. – репетиция
17.30ч. – конкурс

Забавна и естрадна песен - групи
1, 2, 3, 4 и смесена в.гр.

Народна песен –   групи, соло               
1А, 1, 2, 3  в.гр.

 

19.00ч. – репетиция
20.00ч. – конкурс

 

Народни танци
1, 2, 3, 4 и смесена в.гр.- групи, дует, соло

Амфитеатър
24.08.2019

 

19.00 ч.
Награждаване и Гала – концерт

Амфитеатър
24.08.2019

 

19.00 ч.
Фестивален  концерт

                                      

 

Конферентен център
21.08.2019

 

 

 

12.30 - репетиция
13.30 конкурс

 

Класически и народни инструменти

Класическо пеене

Конферентен център
22.08.2019

 

9.30 - репетиция
10.30 конкурс

Забавна и естрадна песен
1 в.гр. – дует, соло 

 

12.30 - репетиция
13.30 конкурс

Забавна и естрадна песен
1 А в.гр.  - дует, соло    

Забавна и естрадна песен
2 в. гр.дует, соло   

                          

Конферентен център
23.08.2019

 

9.30 - репетиция
10.30 конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр. – соло

 

12.30 - репетиция
13.30 конкурс

Забавна и естрадна песен       
3 и 4 в.гр. – дует, сол
о