Архив - Общински гори

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Сеч и извоз на дървесина от местни фирми
в гори, собственост на Община Несебър
ПРОТОКОЛ - 29.05.2017
ЗАПОВЕД № 829 от 31.05.2017
ЗАПОВЕД № 830 от 31.05.2017
ЗАПОВЕД № 831 от 31.05.2017

Публикувано на 09.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ за провеждане на процедура открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата”сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.
I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:
1.Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии общинска собственост с предмет на услугата: „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД № 587 от 03.05.2017 г.


Публикувано на 09.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР № 141 /12.04.2017 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПРОТОКОЛ
ЗАПОВЕД № 367 от 31.03.2017

Публикувано на 28.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 372 / 03.04.2017г.

ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ "ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА
ПО ТАКСА НА КОРЕН ПО ДОБИВ СЛЕД СЕЧТА ЗА МЕСТНИ ФИРМИ В ОБЕКТ 1702 /подотдел:470е;471г;474б; дървесен вид:чб; приблизително количество около 1570 пл.м3
ЗАПОВЕД № 372 / 03.04.2017г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ


Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews