Архив - Общински гори

ЗАПОВЕД № 125/03.02.2017г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 112, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЧЛ. 49 АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, И РЕШЕНИЕ№ 344 ОТ ПРОТОКОЛ 11/24.11.2016Г.
ЗАПОВЕД № 125/03.02.2017г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН


Публикувано на 07.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД КЛАСИРАН
В открит конкурс за възлагане на дейност в горските територии –маркиране на насажденията за сеч за ЛФ 2017г. в гори собственост на Община Несебър.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОТКРИТ КОНКУРС
за възлагане на дейност в горските територии
маркиране на насажденията за сеч за ЛФ 2018г.
в гори собственост на Община Несебър.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ
Публикувано на 01.12.2016 от Пресцентър Община Несебър

Открит конкурс за възлагане на дейност в горските територии –маркиране на насажденията за сеч за ЛФ 2017г. в гори собственост на Община Несебър.ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ

Публикувано на 16.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

Заповед за класиране N 1608/ 26.07.2016
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 29.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews