Архив - Общински гори

Договор № 56 покупко- продажба на стояща дървесина на корен

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 321/ 14.03.2017г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10, АЛ.1, Т.10 И ЧЛ. 15 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
НАРЕЖДАМ
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ "отглеждане на горска култура отд.551м", В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР В отд.551м НА ПЛОЩ 132 ДКА.
ЗАПОВЕД № 321/14.03.2017г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД 218 от 27.02.2017г.

Публикувано на 09.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД 219 от 27.02.2017г.


Публикувано на 09.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПРОТОКОЛ от 22.02.2017г.


Публикувано на 09.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews