Архив - Земеделски земи

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕОбщинска служба по земеделие гр. Несебър уведомява
всичко собственици и ползватели на земеделски земи,
че съгласно чл.37б от ЗСПЗЗ са длъжни да подадат декларация по чл. 69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и / или заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 06.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1220
гр.Несебър, 24.06.2016г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №158 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища и мери – публична общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №158 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ. Списъкът на свободните мери и пасища, е обявен на информационното табло на общинска администрация Несебър, както и на електронният сайт на Община Несебър в раздел „Инфоцентър“ и раздел „Земеделски земи“.

Публикувано на 28.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския
поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската
2016/2017 г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 27.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 29.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

З А П О В Е Д № 101 от 12.02.2016
З А П О В Е Д № 102 от 12.02.2016г.
З А П О В Е Д № 103 от 12.02.2016г.
Публикувано на 12.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews