Архив - Земеделски земи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –79/27.02.2015г.
гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено допълнение към разпределение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ, във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, допълвам заповед № РД 11-328/16.10.2014г., в частта и както следва:
Повече информация тук!

Публикувано на 22.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –78/27.02.2015г.
гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено допълнение към разпределение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ, във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, допълвам заповед № РД 11-330/16.10.2014г., в частта и както следва:

Повече информация тук!

Публикувано на 22.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –44/27.02.2015г.
гр. Бургас


На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено разпределение по реда на чл.72а от ППЗСПЗЗ, във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,


Повече информация тук!

Публикувано на 22.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –328/16.10.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.3, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1810/16.10.2014.г. на комисията, назначена със заповед №РД11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Равда, ЕКАТТЕ 61056, общ.Несебър, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –206/29.09.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1505/18.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ с вх.№ 1/29.08.2014г. в ОСЗ – Бургас, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Раковсково, ЕКАТТЕ 62102, общ.Несебър, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews