ТЕКУЩИ И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

Спортни придобивки за селата Гюльовца, Оризаре и Кошарица

 

Читалищен културен център, Обзор

 

Мини футболното игрище и тенискорт, Обзор

 

Мини футболно игрище Равда

 

 

Крайморски парк, Равда 

Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“.

 

 

Старото кметство
На празника на Несебър през 2014 година официално бе открито построеното в автентичния си вид "старо" ново кметство в стария град. Сградата, строена през 1929 г., е паметник на културата с ансамблово значение и преди да бъде демонтирана, е заснета, така че да бъде възстановена в целия си предишен блясък.

 


Детски градини 

ЦДГ Моряче, кв. Черно море, Несебър


                     
Село Равда: Момент от изграждането на пристройка на детската градина, грубият  строеж е на етап покривни работи. Предстоят довършителни работи и вертикална планировка около сградата.
Село Равда: Кадър от вече завършената детска градина „Мечо пух”

                                


Свети Влас: Грубият строеж на пристройката на детската градина вече е приключил и предстои  финализиране на процедурата за избор на изпълнтел на довършителните работи. 
 
Свети Влас: Кадър от вече завършената детска градина „Делфинче”Село Кошарица  - извършва се основен ремонт поради нарасналия брой деца и необходимостта от откриване на втора група. Там цялостно е ремонтиран вторият етаж -  неизползваем от години; дървената дограма е подменена с PVC такава. 
 

Град Несебър: В ОДЗ „Яна Лъскова”  бе извършен цялостен ремонт на старата част и изграждане на нова пристройка към детското заведение. Напълно обновена и разширена днес детската градина разполага още с красив двор и игрови съоръжения и катерушки, с два открити плувни басейна, както и с паркинг за родителите на малките възпитаници.

Паркинги Паркинг Север-голям:   Завършено   е асфалтирането. В момента се работи по дървените конструкции, които ще бъдат поставени на обособените места за търговска зона в паркинга. Рибна борса: Подготвят се дървените конструкции за оформяне на търговската площ. Паркинг Вятърна мелница: в момента се подготвя за наказателен паркинг. Паркинг Север-малък: Изградена е подпорната стена и предстои  асфалтиране на терена. В момента се изгражда разширение на паркинг  от  Морска гара до „Буната”.Инфраструктура
- Текущ  ремонт на улиците в Сл. бряг и Несебър: приключен.   

- В момента се извършват текущи ремонти на улиците в гр.Обзор и с.Равда. 

 

Несебър – Новата част зад хотел „Златна рибка”  ще бъдат изградени подходи към южния плаж, както и зона за търговия. Получено е  разрешението за събаряне на старото кметсктво от НПК. Тече подготовка на процедурата по разрушаването му . 

Приключи процедура за  избор на изпълнители за изграждане на улици на територията на община Несебър.


В момента се изпълняват тротоарни настилки на територията на община Несебър а именно:  гр.Обзор и гр. Свети Влас, с.Кошарица, с.Тънково, Оризаре и Гюльовца.. Положени  са тротоарни плочи на бетоновата настилка на провлака към Стария град. 
Изпълняват се тротоарни настилки   на ул. „Зорница” – Новия Несебър. Ново изграждане на канализационната мрежа в с.Оризаре.Предстои изграждане на ВиК инсталация на северното пристанище в Несебър, отговаряща на изискванията за пристанища. Ремонтиран е Амфитеатърът в Стария град. Обновени са дървените пейки и дървеният под. 

Детски площадки 

Сключен е  договор за изпълнението на детски площадки на територията на община Несебър. Ще бъдат изградени детски площадки пред читалището в Стария град, две в Новия град и една в Сл. бряг - между жилищните общежития, както и  детска площадка в  гр. Свети Влас.
Част от средствата за изграждането на тези площадки е по проект „Красива България”, спечелен от община Несебър. Сключени договори за благоустрояване на района около ул. „Струма”  в Новата част на Несебър: ще бъдат изградени нови зелени площи и детски площадки. 
  Пенсионерски клубове 

Приключен  е ремонтът на покривната част на пенсионерския клуб в Стария град 


Приключен е текущият ремонт на пенсионерския клуб в Новия град. 


Предстои ремонт на покривната част  и вътрешни ремонтни работи в пенсионерския клуб в с. Оризаре. 


Здравни заведения Довършителните работи в Здравна къща – Несебър са пред приключване. В момента се изпълняват настилки и облицовки. Монтиран е агрегат, осигуряващ ел. захранване при аварийни ситуации, предстои около него да бъде изградена ограда. В Здравна къща – с. Оризаре е направен ремонт. 

В поликлиниката в гр.Обзор ще бъде обособен център за спешна медицинска помощ и ще се ремонтират някои от помещенията в сградата. 

Читалища 


Извършва се  основен ремонт  в сградата на читалището в с. Кошарица и ще бъдат  изградени тоалетна и авариен изход. 

Кметства

Нова сграда на кметство с.Кошарица 2011г.
В следствие течове се извършва ремонт на покривните части  и на помещенията на Кметство Оризаре.  

 

В началото на март 2010 година се направи символична първа копка, с която се даде старт на строителството на параклис в двора на Дома за деца с умствена изостаналост ДДУИ "Св. Стилиян Пафлагонийски” в село Кошарица.с. Кошарица - Кадри от построения изцяло с дарения параклис в края на 2010 г.