СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
„Финансов контрольор” в Община НесебърKонкурсната комисия, определена със заповед № 1614/07.11.2018 г. на Кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Гергана Георгиева Желева

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26 ноември 2018 г. /понеделник/ в 14.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /26.11.2018 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
2. Закона за счетоводството;
3. Закона за държавната собственост;
4. Закона за обществените поръчки;
5. Закона за задълженията и договорите;
6. Закона за държавния бюджет за съответната година;
7. Закона за Сметната палата;
8. Закона за администрацията;
9. Закона за държавния служител и нормативните актове за неговото прилагане;
10. Правилниците и наредбите, касаещи финансовата дейност на Община Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Зам.кмет „Бюджет и финанси”- Иван Гургов/
Публикувано на 15.11.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове