СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс


за длъжността „мл.експерт- юрисконсулт” в отдел „Контрол върху строителството” към дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството” при Община Несебър

Kонкурсната комисия, определена със заповед № 2252/02.11.2016 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
Анна Георгиева Димитрова
Мирослава Дойчева Дойчева
Христина Маргаритова Димитрова
Яна Красимирова Пенкова

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25 ноември 2016 г. /петък/ в 09.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър- ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същата дата /25.11.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите, в сградата на Община Несебър- ул.”Еделвайс” №10, зала-партер.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

Закон за устройство на територията
Закон за устройството на черноморското крайбрежие
Закон за административните нарушения и наказания
Административнопроцесуален кодекс

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост”- Виктор Борисов/


Публикувано на 10.11.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове