О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СПИСЪК
с допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността
Началник отдел „Поддръжка общински сграден фонд”


Kонкурсната комисия, определена със заповед №1819/02.10.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Красимира Тодорова Марекова

ІІ. Недопуснати кандидати: няма.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30 октомври 2015 г. /петък/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър- гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, кабинет № 38
Забележка: Нормативна база върху която ще бъде изготвен теста:
- Закон за държавния служител;
- Закон за администрацията;

В теста ще бъдат включени и въпроси от следната тематика:
- текущи ремонтни дейности;
- ползване, поддръжка и ремонт;
- количествено-стойностни сметки.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Стойко Стоянов/

19.10.2015 г.


Публикувано на 23 Oct 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове
 • Архив:

 • Профил на купувача - Архив Ноември 2012 - Юли 2014
 • Профил на купувача - Архив Март 2012 - Октомври 2012
 • Обществени поръчки - Архив 2013/ 2012/ /2011
 • Обществени поръчки - Архив 2010 / 2009
 • Конкурси - Архив 2013 / 2012 / 2011/
 • Конкурси-Архив 2010 / 2009
 • Търгове - Архив 2013 / 2012/ /2011