ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
до конкурс за длъжността
„Секретар на община” в Община Несебър


Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1817/19.08.2016 г. на Кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І.   Допуска до конкурс следните кандидати:


 • Ива Симеонова Якимова

 • Дочка Петрова Маринова


 • ІІ.   Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.
  Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14-ти септември 2016 г. /сряда/ в 13.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
  Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /14.09.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

  Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

 • Закон за администрацията и поднормативните актове към него.

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Закон за гражданската регистрация

 • Изборен кодекс

 • Административнопроцесуален кодекс

 • Закон за административните нарушения и наказания

 • Закон за държавния служител и поднормативните актове към него.

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 • Закон за достъп до обществена информация


 •   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  /П/

  /Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост- Виктор Борисов/  Публикувано на 01.09.2016 от Пресцентър Община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове