ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
началник отдел „Търговия”

Kонкурсната комисия, определена със заповед № 149/29.02.2016 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:


І.   Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Екатерина Николова Денчева

 2. Мартин Ангелов Иванов


 


ІІ.   Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати


Допуснатите кандидати трябва да се явят на 28 март 2016 г. /понеделник/ в 11.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на  Община Несебър-          гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.

Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /28.03.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.


 


Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста: 1. Закон за общинската собственост

 2. Закон за местните данъци и такси

 3. Закон за държавния служител

 4. Закон за местното самоуправление и местната администрация

 5. Закон за устройство на територията

 6. Наредба №2- за реда и за условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър

 7. Наредба №10- за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър

 8. Наредба № 11- за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/

/зам.кмет „Туризъм и търговия”- Лазар Япаджиев/

Публикувано на 16 Mar 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове