ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
„младши експерт- юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър

Kонкурсната комисия, определена със заповед № 487/11.04.2019 г. на Кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Димитър Христов Димитров
2. Златина Янева Илиева

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08 май 2019 г. /сряда/ в 10.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /08.05.2019 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Закон за обществените поръчки;
2. Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки;
3. Административнопроцесуален кодекс;
4. Закон за административните нарушения и наказания;
5. Закона за администрацията
6. Закон за държавния служител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/ /Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост”- Виктор Борисов/
Публикувано на 18.04.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове