Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт - Бяла, Несебър и Долни чифлик

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________