Етажна собственост

I. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

Кабинет 65, етаж VІ  Телефон        Електронна поща 
Главен експерт   0554 / 2 93 49  2 93 71    d.h.grozeva@abv.bg 
         


II. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОТНОСНО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Закон за управление на етажната собственост (изтегли)

Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост (изтегли)

Книга на етажната собственост (изтегли)

ЗАПОВЕД от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отвори)

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС (изтегли)

Уведомление по чл.46б от ЗУЕС (изтегли)

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (изтегли)

В помощ на етажните собственици - социална мрежа за съседи