Общински гори

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР № 141 /12.04.2017 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПРОТОКОЛ
ЗАПОВЕД № 367 от 31.03.2017

Публикувано на 28.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 372 / 03.04.2017г.

ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ "ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА
ПО ТАКСА НА КОРЕН ПО ДОБИВ СЛЕД СЕЧТА ЗА МЕСТНИ ФИРМИ В ОБЕКТ 1702 /подотдел:470е;471г;474б; дървесен вид:чб; приблизително количество около 1570 пл.м3
ЗАПОВЕД № 372 / 03.04.2017г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ


Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Договор № 56 покупко- продажба на стояща дървесина на корен

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 321/ 14.03.2017г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10, АЛ.1, Т.10 И ЧЛ. 15 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
НАРЕЖДАМ
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ "отглеждане на горска култура отд.551м", В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР В отд.551м НА ПЛОЩ 132 ДКА.
ЗАПОВЕД № 321/14.03.2017г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД 218 от 27.02.2017г.

Публикувано на 09.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 следваща»

Content Management Powered by CuteNews