Транспорт и инфраструктура

АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

_________________________________________

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЩИНСКИ АВТОГАРИ


кк „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

диспечери и
информация

0554 22633
0893 505218

 

каса билети

0554 24268
0893 505265

Гр. ОБЗОР

диспечери, каса и информация

0556 33296
0893 505267

ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ | ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ

ЛИНИЯ №1
Емона – Странджа – Център – Свежест – Арда – Континентал – Фрегата – Стадиона - Феста Панорама – ДСК – Несебър(стар град)
Валидно от 15.06.2018
От 06:00ч. до 09:00ч. на 15 мин.
От 09:00ч. до 24:00ч. на 12 мин.
Emona – Strandzha – Center – Svezhest – Arda – Continental – Fregata – Stadium – Festa Panorama – DSK – Nessebar(old town)
Valid from 15.06.2018
From 06:00h. to 09:00h. every 15 min.
From 09:00h. to 24:00h. every 12 min.
ЛИНИЯ №2
СЛ. БРЯГ аквапарк – кв. Черно море – НЕСЕБЪР
SUNNY BEACH aquapark – kv. Black sea - NESSEBAR
Валидно от/Valid from 15.06.2018
от Слънчев бряг from Sunny beach
06.50 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30

от Несебър from Nessebar
06.15 07.10 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ЛИНИЯ №3
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – РАВДА
SUNNY BEACH – RAVDA

Валидно от/Valid from 10.06.2018г.
от Слънчев бряг from Sunny beach
06.45 08.35 09.55 13.15 14.55 16.40 18.25 19.50 21.10 23.00 24.00

от Равда from Ravda
06.10 07.25 09.15 10.25 13.50 15.40 17.20 19.10 20.25 21.45 23.40
ЛИНИЯ №4
НЕСЕБЪР – СЛЪНЧЕВ БРЯГ –КОШАРИЦА
NESSEBAR – SUNNY BEACH – KOSHARITSA
Валидно от/Valid from 15.06.2018г.

от Несебър from Nessebar
06.45 07.45 16.40

от Слънчев бряг from Sunny beach
06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 13.00 14.15 15.30 16.30 17.00 19.00 20.00 22.00 23.00 24.30
от Кошарица from Kosharitsa
05.45 06.15 07.15 08.25 09.25 11.25 13.25 14.40 15.55 16.55 17.25 19.25 20.25 22.25 23.25

ЛИНИЯ №5
НЕСЕБЪР - СЛЪНЧЕВ БРЯГ – СВЕТИ ВЛАС
NESSEBAR - SUNNY BEACH – SVETI VLAS
Валидно от/Valid from 15.06.2017
От Несебър from Nessebar
07.00 08.05 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40 23.20 23.40 24.00
от Слънчев бряг from Sunny beach
06.15 06.45 07.15 07.40 08.00 08.20 08.30 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20 23.00 23.40 24.00 24.30
от Свети Влас from Sveti Vlas
05.45* 06.30 07.00* 07.30 08.00 08.20 08.40 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20 23.00 23.40* 24.00* 24.30*
*Курсовете са до Автогара – Слънчев бряг
ЛИНИЯ №8
НЕСЕБЪР - СЛЪНЧЕВ БРЯГ –СВЕТИ ВЛАС- ЕЛЕНИТЕ
NESSEBAR - SUNNY BEACH – SVETI VLAS - ELENITE
Валидно от/Valid from 15.06.2018г.
От Несебър From Nessebar
09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20 23.00
от Слънчев бряг From Sunny beach
08.20 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40 23.20
от Елените From Elenite
09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10 21.50 22.30 23.10 23.50*
*Курсовете са до Автогара – Слънчев бряг
ЛИНИЯ №6
НЕСЕБЪР – СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ГЮЛЬОВЦА
NESSEBAR – SUNNY BEACH – GYULIOVTSA
Валидно от/Valid from 15.06.2018г.

от Несебър from Nessebar
07.15
от Слънчев бряг from Sunny beach
07.30 10.00 11.30 13.45 15.30 16.30 17.00 18.30 20.30 22.30 24.30
от Гюльовца from Gyuliovtsa
05.20 06.20 07.10 08.15 10.30 12.15 14.15 16.15 17.30 19.00 21.15 23.00

ЛИНИЯ СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ТЪНКОВО

от Слънчев бряг from Sunny beach
08.15, 16.30

от Тънково from Tankovo
08.30

от Оризаре from Orizare
07.20

ЛИНИЯ №9

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – БАНЯ - ОБЗОР – БЯЛА – ВАРНА

07.11 08.20 08.50 10.20 10.30 10.50 11.30
12.17 12.50 13.10 15.45 18.15 18.40
20.45

ЛИНИЯ №7

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ПОМОРИЕ ЦЕНТЪР
SUNNY BEACH – POMORIE CENTAR

Валидно от/Valid from 10.06.2018г.

от Слънчев бряг From Sunny beach

06.45 10.30 12.40 15.30 17.10 19.20 21.40

от Поморие център From Pomorie centar

07.30 11.15 14.00 16.15 18.00 20.15 22.30

ЛИНИЯ №10
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – АХЕЛОЙ – ПОМОРИЕ - БУРГАС
SUNNY BEACH – AHELOY – POMORIE - BOURGAS
Валидно от 19.06.2018г.

от Слънчев бряг From Sunny beach
05.45 06.30 07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.2012.00 12.40 13.2014.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 21.3022.00*22.40
*През Несебър

от Бургас From Bourgas
06.30 07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.2020.00 21.00 21.30 23.50

ЛИНИЯ №11

НЕСЕБЪР - РАВДА – АХЕЛОЙ – ПОМОРИЕ - БУРГАС
NESSEBAR - RAVDA – AHELOY – POMORIE - BOURGAS

ВАЛИДНО ОТ 19.06.2018г.

от Несебър From Nessebar
06.20 07.00 07.40 08.20 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 22.20

от Бургас From Bourgas
06.20 07.00 07.40 08.20 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20* 20.50 22.50*

* до Слънчев бряг / to Sunny beach

ЛИНИЯ №22

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – КАБЛЕШКОВО – БУРГАС
SUNNY BEACH – KABLESHKOVO - BOURGAS

валидно от 16.06.2018г.

06.00  06.40  07.10  07.30  07.50  08.10  08.30  08.50  09.10  09.30  09.50  10.10  10.30  10.50  11.10  11.30  11.50  12.10  12.30  12.50  13.10  13.30  13.50  14.10  14.30  14.50  15.10  15.30  15.50  16.10  16.30  16.50  17.10  17.30  17.50  18.10  18.30  18.50  19.10  19.30  19.50  20.40  21.20  22.30   23.30

подчертаните часове – през НЕСЕБЪР, спирка „Феста Панорама“

ЛИНИЯ №22

БУРГАС – КАБЛЕШКОВО –СЛЪНЧЕВ БРЯГ
BOURGAS– KABLESHKOVO - SUNNY BEACH

валидно от 16.06.2018г.

06.00 06.40 07.10 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.40 21.20 21.50 22.20

ЛИНИЯ №9

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – БАНЯ - ОБЗОР – БЯЛА – ВАРНА

07.11 08.20 08.50 10.20 10.30 10.50 11.30
12.17 12.50 13.10 15.45 18.15 18.40
20.45

РАЗПИСАНИЕ от Общинска автогара - Обзор
/важи до 30.09/

за ВАРНА / for VARNА:
07:50, 08:10, 08:20, 08:50, 09:00, 09:15,
09:20, 09:40, 10:10, 11:00, 11:10, 11:30,
12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 14:10, 15:10,
16:10, 16:20, 17:10, 17:50, 18:20, 18:40,
19:10, 19:30, 20:10.

за БУРГАС / for BOURGAS:
07:30, 08:00, 08:40, 09:00, 09:30, 10:00
10:50, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00,
14:00, 14:30, 14:50, 15:00, 16:00, 16:20,
17:00, 17:50, 18:00, 19:00, 20:00.

за Сл.бряг / for S. Beach:
07:00 , 07:30, 08:00, 08:40, 09:00, 09:30,
10:00, 10:50, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 14:50, 15:00,
16:00, 16:20, 17:00, 17:00, 17:50, 18:00,
18:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:15
ПЛОВДИВ 07:30, 10:00, 16:20, 20:15
ЧИРПАН 07:30, 16:20
КЪРДЖАЛИ 10:50, 14:30
ХАСКОВО 10:50, 14:30
ДИМИТРОВГРАД 10:50, 14:30
СТАРА ЗАГОРА 07:30, 10:50, 14:30, 16:20
НОВА ЗАГОРА 07:30, 16:20
СЛИВЕН 07:30, 16:00, 16:20
ЯМБОЛ 18:00

За НЕСЕБЪР / for NESSEBAR
09:30, 10:50, 12:30, 13:30, 17:00, 19:00

От НЕСЕБЪР / back from NESSEBAR
15:30, 18:00

ОБЗОР-СОФИЯ
10:00, 20:15, 22:00

СОФИЯ-ОБЗОР
10:00, 20:00, 00:01

РАЗПИСАНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АВТОГАРА”НЕСЕБЪР”-К.К. СЛ.БРЯГ
ВАЛИДНО ОТ 16.06.2018г. ДО 30.09.2018г.

СОФИЯ 05.00, 06.10, 06.30, 07.00, 10.00,10.30,12.00,
14.00,16.00, 16.30,21.30, 23.40, 01.00
СЛИВЕН 08.20, 14.00,14.30,18.10, 17.17, 23.40
ЯМБОЛ/СТРАЛДЖА 16.10
СТ.ЗАГОРА 06.10, 06.30,07.00,08.20, 10.00, 11.50, 12.00,
12.43,14.00, 15.10,16.30,17.17, 23.40
НОВА ЗАГОРА 08.20, 11.50, 12.00, 12.43, 14.00,15.10, 17.17,
23.40
ПЛОВДИВ 06.10, 06.30, 08.20, 12.00, 12.15, 16.30,17.17,
21.30,23.40
ДИМ.ГР./ХАСКОВО 11.50, 12.43, 15.10, 15.45
КЪРДЖАЛИ 11.50, 12.43, 15.10
АЙТОС/КАРНОБАТ 11.40, 16.35, 18.30, 23.40
ЗЛАТОГРАД 12.43
ЧИРПАН 08.20,14.00
ВАРНА 07.11, 08.20, 08.50, 10.20, 10.30,10.50, 11.30,12.17
12.50, 13.10, 15.45, 18.40,20.45
ШУМЕН/РАЗГРАД/РУСЕ 07.30
БЛАГОЕВГРАД/ДУПНИЦА 10.30
БУКУРЕЩ-ЛЕТИЩЕ Отопени 07.30
БУКУРЕЩ/БРАШОВ 22.20
СОЗОПОЛ 10.20
АСЕНОВГРАД,БАЧКОВО,НАРЕЧЕНСКИ БАНИ,
ЧЕПЕЛАРЕ,ПАМПОРОВО, СМОЛЯН –
09.00, 12.15

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ АВТОГАРИ
БЪРЗ ДОСТЪП: