ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТA


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 11.03.2017 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Приложение №12-НС, което може да свалите от сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents или получавате на място в офисите.


ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден до 11.03.2017 г. включително, в писмена форма чрез подаване на Заявление по образец – Приложение 14-НС. Към заявлението задължително се прилага и копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Приложение№ 12-НС до 11.03.2017 г.
На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.


ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение №10-НС. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица, на основание попълнено заявление за гласуване извън страната и заличени от избирателният списък по постоянен адрес, могат да подадат Заявление-Декларация Приложение №11-НС за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК.


ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление  Приложение № 8-НС до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден до 18.03.2017 г. включително.

            До 24.03.2017 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за Народно събрание, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък  Приложение № 9-НС.


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:  • в сградата на общинска администрация – гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, стая13;

  • в офиса на община Несебър – Слънчев бряг, сградата на Уникредит Булбанк;

  • в кметствата и кметските наместничества.


  • Публикувано на 15.02.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews