Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 18.05.2023г. до 01.06.2023г.

Име на задълженото лице № и дата на съобщение Вид на документа за връчване
1 ВИНСЕНТ АНТЪНИ ПАКСТЪН Н4-МДТ-1910/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1910/29.12.2022Г
2 ШАРЪН АН ФАХИ Н4-МДТ-1909/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1909/29.12.2022Г
3 ИРИНА ЮРЬЕВНА ОСТРОВСКАЯ Н4-МДТ-1908/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1908/29.12.2022Г
4 ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ АНТОНОВ Н4-МДТ-1907/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1907/29.12.2022Г
5 АНКА ЛИПЧЕВА МАНОИЛОВА Н4-МДТ-1906/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1906/29.12.2022Г
6 ЕУГЕНИУШ КОЖИНСКИ Н4-МДТ-1905/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1905/29.12.2022Г
7 РЕЙМЪНД ПОЛ МЪЛИН Н4-МДТ-1904/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1904/29.12.2022Г
8 ЕВА ФАРИ Н4-МДТ-1903/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1903/29.12.2022Г
9 ОКСАНА ПАРАФЯНОВИЧА Н4-МДТ-1902/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1902/29.12.2022Г
10 ТОНИ УИЛЯМ ДОЙЛ Н4-МДТ-1901/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1913/29.12.2022Г
11 РЕГИНА МАРЧУК Н4-МДТ-1900/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1900/29.12.2022Г
12 КРИСТИН МЕРИ УОЛЪС Н4-МДТ-1899/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1899/29.12.2022Г
13 УИЛЯМ МОНКЪР УОЛЪС Н4-МДТ-1898/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1898/29.12.2022Г
14 ВИНОГРАДОВС АНДРЕЙС Н4-МДТ-1897/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1897/29.12.2022Г
15 ВЯЧЕСЛАВ АЛТАНС Н4-МДТ-1896/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1896/29.12.2022Г
16 ФРАМ БИЛД АД Н4-МДТ-1887/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1887/29.12.2022Г
17 МИШЕЛ АГЕПИТУС ДЖОУЗЕФ ВАЛТА Н4-МДТ-1891/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1891/29.12.2022Г
18 ДЕЛМАН ТАМПА РОС Н4-МДТ-1890/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1890/29.12.2022Г
19 СПИРОС КРИОКУ Н4-МДТ-1889/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1889/29.12.2022Г
20 КРИСТИНА БЪРН Н4-МДТ-1888/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1888/29.12.2022Г
21 РОЗАЛИНА АН МЕШКОВА Н4-МДТ-1886/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1886/29.12.2022Г
22 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА Н4-МДТ-1884/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1884/29.12.2022Г
23 ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ДИМОВ Н4-МДТ-1883/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1883/29.12.2022Г
24 МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА Н4-МДТ-1882/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1882/29.12.2022Г
25 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ Н4-МДТ-1881/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1881/29.12.2022Г
26 НОЕЛ ГРИЙН Н4-МДТ-1880/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1880/29.12.2022Г
27 ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА Н4-МДТ-1879/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1879/29.12.2022Г
28 ГЕОРГИ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ Н4-МДТ-1878/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1878/29.12.2022Г
29 МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА ЖИЛКИНА Н4-МДТ-1875/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1875/29.12.2022Г
30 ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КУРГУЗОВА Н4-МДТ-1874/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1874/29.12.2022Г
31 НИНА ИВАНОВНА ИГНАТОВА Н4-МДТ-1873/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1873/29.12.2022Г
32 ВИРДЖИНИЯ СВЕТЛОЗАРОВА ТИНЧЕВА Н4-МДТ-1872/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1872/29.12.2022Г
33 ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТИНЧЕВ Н4-МДТ-1871/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1871/29.12.2022Г
34 ТРИНЕ ТОМАСЕН ЙОХАНСЕН Н4-МДТ-1870/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1870/29.12.2022Г
35 ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА НОР Н4-МДТ-1869/18.05.2023Г АУЗД№МДТ-1869/29.12.2022Г

 

 

Изготвил: Е. Златева – главен експерт към отдел МДТ, Община Несебър. …………/П/.……..

/подпис,печат/