Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 19.05.2023г. до 02.06.2023г.

Име на задълженото лице № и дата на съобщение Вид на документа за връчване
1 ДЕРЕК РЪСК Н4-МДТ-1960/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1960/29.12.2022Г
2 ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВА КАРАБАДЖАКОВА Н4-МДТ-1959/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1959/29.12.2022Г
3 ИВАН ПЕТКОВ КАРАБАДЖАКОВ Н4-МДТ-1958/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1958/29.12.2022Г
4 КОНСТАНТИН КРЪСТЕВ ЧУЧУЛИЕВ Н4-МДТ-1955/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1955/29.12.2022Г
5 КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ АКИМОВ Н4-МДТ-1954/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1954/29.12.2022Г
6 ИРИНА НИКОЛАЕВНА АКИМОВА Н4-МДТ-1953/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1953/29.12.2022Г
7 АН ТРОУЕЛ Н4-МДТ-1952/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1952/29.12.2022Г
8 ДЕЙВИД ЧАРЛЗ ТРОУЕЛ Н4-МДТ-1951/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1951/29.12.2022Г
9 САЛИ ГУПТА Н4-МДТ-1949/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1949/29.12.2022Г
10 РАЖЕН ГУПТА Н4-МДТ-1948/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1948/29.12.2022Г
11 НИРМАЛ МИСРА Н4-МДТ-1947/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1947/29.12.2022Г
12 ШИВА ВИНЕЙ МИСРА Н4-МДТ-1946/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1946/29.12.2022Г
13 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА Н4-МДТ-1945/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1945/29.12.2022Г
14 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ Н4-МДТ-1944/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1944/29.12.2022Г
15 ГАРИТ МАК КУИН Н4-МДТ-1943/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1943/29.12.2022Г
16 КОНОР МАЛЪН Н4-МДТ-1942/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1942/29.12.2022Г
17 ШЕРЪН МАККУИН Н4-МДТ-1940/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1940/29.12.2022Г
18 КРИСТОФЪР МАЛИН Н4-МДТ-1941/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1941/29.12.2022Г
19 МАРИЯ АТАНАСОВА ЖЕКОВА Н4-МДТ-1939/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1939/29.12.2022Г
20 ВЯЧЕСЛАВ ШНАЙДЕ Н4-МДТ-1934/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1934/29.12.2022Г
21 НИКОЛАЙ СИМОНОВ СПАСОВ Н4-МДТ-1938/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1938/29.12.2022Г
22 МАРТИНА МАРИЯ МАК ИНЪРНИ Н4-МДТ-1937/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1937/29.12.2022Г
23 МАЙКЪЛ ПОЛ МАК ИНЪРНИ Н4-МДТ-1936/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1936/29.12.2022Г
24 ДМИТРИ АРТЮКЕВИЧ Н4-МДТ-1933/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1933/29.12.2022Г
25 ЖАУДЯТ АСАДОВИЧ ВАЛЕЕВ Н4-МДТ-1932/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1932/29.12.2022Г
26 ЛЮБОВ КАТЮХА Н4-МДТ-1928/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1928/29.12.2022Г
27 ХЕНРИ КАХИЛ Н4-МДТ-1927/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1927/29.12.2022Г
28 МАРТА КАХИЛ Н4-МДТ-1926/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1926/29.12.2022Г
29 СТИВЪН ДЕСМЪНД КРОСБИЕ Н4-МДТ-1925/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1925/29.12.2022Г
30 ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА ЛАВРОВА Н4-МДТ-1924/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1924/29.12.2022Г
31 МОНИКА ЛИС Н4-МДТ-1921/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1921/29.12.2022Г
32 ПАВЕЛ ТОМАШ ЛИС Н4-МДТ-1920/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1920/29.12.2022Г
33 ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ПУЗАНКО Н4-МДТ-1919/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1919/29.12.2022Г
34 САНДРА МАРТА УИЛЕМИТ Н4-МДТ-1918/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1918/29.12.2022Г
35 МАЙКЪЛ ДЖОН МАРТИН Н4-МДТ-1917/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1917/29.12.2022Г
36 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА МИРОНОВА Н4-МДТ-1916/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1916/29.12.2022Г
37 АНИКА РУБЕК НИЛСЕН Н4-МДТ-1915/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1915/29.12.2022Г
38 НИЙЛС ОЕСТЕРГААРД НИЛСЕН Н4-МДТ-1914/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1914/29.12.2022Г
39 ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ДЕМИНА Н4-МДТ-1913/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1913/29.12.2022Г
40 ОКСАНА ЮРЬЕВНА НАЙДЕНКОВА Н4-МДТ-1912/19.05.2023Г АУЗД№МДТ-1912/29.12.2022Г

 

 

Изготвил: Е. Златева – главен експерт към отдел МДТ, Община Несебър. …………/П/.……..

/подпис,печат/