ПЕТЪК, 11 МАЙ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-4415-1/11.05.2018г. ДЖЕЙМС СТИВЪН КИНСЕЛА АУЗД №МДТ-1048/03.11.2017г.
2. Н4-МДТ-4414-1/11.05.2018г. ЛУП УЪН КЕМ АУЗД №МДТ-1047/03.11.2017г.
3. Н4-МДТ-4413-1/11.05.2018г. АНДРЕЙ КНИШ АУЗД №МДТ-1046/03.11.2017г.
4. Н4-МДТ-4412-1/11.05.2018г. ПЕТЪР ПОЛЕНКОВСКИ МАСАРИ АУЗД №МДТ-1045/03.11.2017г.
5. Н4-МДТ-4411-1/11.05.2018г. МАНФРЕД РИХАРД МАСАРШ АУЗД №МДТ-1044/03.11.2017г.
6. Н4-МДТ-4410-1/11.05.2018г. ЛИЕН ТАНХ ТАЙ МАКНИЙЛ АУЗД №МДТ-1043/03.11.2017г.
7. Н4-МДТ-4409-1/11.05.2018г. РУТ ЕКЪЛС АУЗД №МДТ-1042/03.11.2017г.
8. Н4-МДТ-4408-1/11.05.2018г. РОНАЛД ДЪГЛАС ЕКЪЛС АУЗД №МДТ-1041/03.11.2017г.
9. Н4-МДТ-4407-1/11.05.2018г. ПАУЛИН МАКЕВОЙ АУЗД №МДТ-1040/03.11.2017г.
10. Н4-МДТ-4406-1/11.05.2018г. ЕНТЪНИ ВИНСЕНТ МАКЕВОЙ АУЗД №МДТ-1039/03.11.2017г.
11. Н4-МДТ-4405-1/11.05.2018г. БРИДО МИРА АУЗД №МДТ-1038/03.11.2017г.
12. Н4-МДТ-4404-1/11.05.2018г. ДЖОН О МИРА АУЗД №МДТ-1037/03.11.2017г.
13. Н4-МДТ-4403-1/11.05.2018г. АЛАН АЖЕЙМС ОУКС-ХЕПЕЛСТОУН АУЗД №МДТ-1036/03.11.2017г.
14. Н4-МДТ-4402-1/11.05.2018г. АМАНДА ХОГ АУЗД №МДТ-1035/03.11.2017г.
15. Н4-МДТ-4401-1/11.05.2018г. МАРК СТЕНЛИ ПОГ АУЗД №МДТ-1034/03.11.2017г.
16. Н4-МДТ-4400-1/11.05.2018г. РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ МУРАШКИН АУЗД №МДТ-1032/03.11.2017г.
17. Н4-МДТ-4399-1/11.05.2018г. ЕЙДРИАН НАДИР ЕЙСИ АУЗД №МДТ-1030/03.11.2017г.
18. Н4-МДТ-4397-1/11.05.2018г. КУРТ СЬОР-РЕИМЕ АУЗД №МДТ-1028/03.11.2017г.
19. Н4-МДТ-4396-1/11.05.2018г. ВИКТОРИЯ ФРАНСИС УИЛОК АУЗД №МДТ-1027/03.11.2017г.
20. Н4-МДТ-4395-1/11.05.2018г. ТАТЬЯНА ЕНХАКИЕВНА КИМ АУЗД №МДТ-1026/03.11.2017г.
21. Н4-МДТ-4394-1/11.05.2018г. ЮРИЙ ГРИГОРОВ АУЗД №МДТ-1025/03.11.2017г.
22. Н4-МДТ-4393-1/11.05.2018г. РЕБЕКА ЧАЙМБЪРС АУЗД №МДТ-1024/03.11.2017г.
23. Н4-МДТ-4392-1/11.05.2018г. ЛЕСЛИ ДЕНИС МАКМАЙКЪЛ АУЗД №МДТ-1023/03.11.2017г.
24. Н4-МДТ-4370-1/11.05.2018г. РОБЪРТА АЛМЪР МАКМАЙКЪЛ АУЗД №МДТ-1016/02.11.2017г.
25. Н4-МДТ-4369-1/11.05.2018г. НАИМ АННЕ МК КАРТИ АУЗД №МДТ-1015/02.11.2017г.
26. Н4-МДТ-4368-1/11.05.2018г. ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ЛИНКОВА АУЗД №МДТ-1014/02.11.2017г.
27. Н4-МДТ-4367-1/11.05.2018г. РИТА ШАРМА АУЗД №МДТ-1013/02.11.2017г.
29. Н4-МДТ-4366-1/11.05.2018г. НИРМАЛ ШАРМА АУЗД №МДТ-1012/02.11.2017г.
30. Н4-МДТ-4365-1/11.05.2018г. ДИМИТЪР БОРИСОВ БОРИСОВ АУЗД №МДТ-1010/02.11.2017г.
31. Н4-МДТ-4364-1/11.05.2018г. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-1009/02.11.2017г.
32. Н4-МДТ-4363-1/11.05.2018г. ИРЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА АУЗД №МДТ-1008/02.11.2017г.
33. Н4-МДТ-4362-1/11.05.2018г. НЕЛИ ЦАНКОВА КАРАЦАНОВА АУЗД №МДТ-1007/02.11.2017г.
34. Н4-МДТ-4361-1/11.05.2018г. ДЕСИСЛАВА СМИЛОВА ТОПАРКОВА-ВЪЛЕВА АУЗД №МДТ-1007/02.11.2017г.
35. Н4-МДТ-4360-1/11.05.2018г. СТЕФАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ АУЗД №МДТ-1006/02.11.2017г.
36. Н4-МДТ-4357-1/11.05.2018г. ГЕОРГИ ДИНЕВ ХАРАЧЕРЕВ АУЗД №МДТ-1003/02.11.2017г.
37. Н4-МДТ-4356-1/11.05.2018г. ГАЛИНА ТЕНЕВА ХАРАЧЕРЕВА АУЗД №МДТ-1002/02.11.2017г.
38. Н4-МДТ-4352-1/11.05.2018г. НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА АУЗД №МДТ-998/02.11.2017г.
39. Н4-МДТ-4351-1/11.05.2018г. ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ АУЗД №МДТ-997/02.11.2017г.
40. Н4-МДТ-4350-1/11.05.2018г. ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА АУЗД №МДТ-996/02.11.2017г.
41. Н4-МДТ-4349-1/11.05.2018г. НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА АУЗД №МДТ-995/02.11.2017г.
42. Н4-МДТ-4346-1/11.05.2018г. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА АУЗД №МДТ-992/02.11.2017г.
43. Н4-МДТ-4345-1/11.05.2018г. ЖИВКО ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-991/02.11.2017г.
44. Н4-МДТ-4320-1/11.05.2018г. АСЕН ПЕНЕВ АНДРЕЕВ АУЗД №МДТ-987/01.11.2017г.
45. Н4-МДТ-4317-1/11.05.2018г. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ АУЗД №МДТ-984/01.11.2017г.
46. Н4-МДТ-4316-1/11.05.2018г. АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА АУЗД №МДТ-983/01.11.2017г.
47. Н4-МДТ-4315-1/11.05.2018г. ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ МАНОЛОВ АУЗД №МДТ-982/01.11.2017г.
48. Н4-МДТ-4314-1/11.05.2018г. ТЕНЮ АНГЕЛОВ ТЕНЕВ АУЗД №МДТ-981/01.11.2017г.
49. Н4-МДТ-4309-1/11.05.2018г. ФАНИ БОРИСОВА КЪНЧЕВА АУЗД №МДТ-976/01.11.2017г.
50. Н4-МДТ-4307-1/11.05.2018г. СТЕФАН СТЕФКОВ СТЕФАНОВ АУЗД №МДТ-974/01.11.2017г.
51. Н4-МДТ-4306-1/11.05.2018г. КИНА ИВАНЧЕВА СТОЯНОВА АУЗД №МДТ-973/01.11.2017г.
52. Н4-МДТ-4304-1/11.05.2018г. ЕЛИЦА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА АУЗД №МДТ-971/01.11.2017г.
53. Н4-МДТ-4299-1/11.05.2018г. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВСКИ АУЗД №МДТ-969/01.11.2017г.
54. Н4-МДТ-4398-1/11.05.2018г. ДИАН ЦАНЕВ ДИНЕВ АУЗД №МДТ-970/01.11.2017г.
55. Н4-МДТ-4300-1/11.05.2018г. КРАСИМИР СТЕФАНОВ ТАШКОВ АУЗД №МДТ-968/01.11.2017г.
56. Н4-МДТ-4301-1/11.05.2018г. ВИКТОР ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ АУЗД №МДТ-967/01.11.2017г.
57. Н4-МДТ-4302-1/11.05.2018г. АНЕЛИЯ ИВАНОВА БЕШЕВА АУЗД №МДТ-966/01.11.2017г.
58. Н4-МДТ-4293-1/11.05.2018г. МАРИЯН МИХАЙЛОВ БЕШЕВ АУЗД №МДТ-965/01.11.2017г.
59. Н4-МДТ-4295-1/11.05.2018г. РАДА АТАНАСОВА СТАНЕВА АУЗД №МДТ-963/01.11.2017г.
60. Н4-МДТ-4253-1/11.05.2018г. АН МЕРЕТЕ СТУНЕС АУЗД №МДТ-930/30.10.2017г.
61. Н4-МДТ-4254-1/11.05.2018г. АННА БЕГИНИНА АУЗД №МДТ-928/30.10.2017г.
62. Н4-МДТ-4255-1/11.05.2018г. ПАВЕЛС СОКОЛОВС АУЗД №МДТ-926/30.10.2017г.
63. Н4-МДТ-4256-1/11.05.2018г. ЕЛИЗАБЕТ ГРАЙМС АУЗД №МДТ-925/30.10.2017г.
64. Н4-МДТ-4257-1/11.05.2018г. ДЖОН ДЖЕРАРД ГРАЙМС АУЗД №МДТ-924/30.10.2017г.
65. Н4-МДТ-4259-1/11.05.2018г. ЕЛИЗАБЕТ МАК КАМИ АУЗД №МДТ-923/30.10.2017г.
66. Н4-МДТ-4258-1/11.05.2018г. ДЕРЕК ТОМАС БРАДЛИ АУЗД №МДТ-922/30.10.2017г.
67. Н4-МДТ-4260-1/11.05.2018г. ДЖАК МАККОЛИ АУЗД №МДТ-921/30.10.2017г.
 
 
 
 
 
Настоящият списък е в сила за периода от 11.05.2018г. до 28.05.2018г.