ПЕТЪК, 25 МАЙ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-4681-1/25.05.2018г. ПЕТЪР ЧОДЕЛКА АУЗД №МДТ-1215/16.11.2017г.
2. Н4-МДТ-4682-1/25.05.2018г. МАРИНА ВИКТОРОВНА АНДРЕЕВА АУЗД №МДТ-1214/16.11.2017г.
3. Н4-МДТ-4683-1/25.05.2018г. ЕЛЕНА АНАТОЛИЕВНА ТИМОФЕЕВА АУЗД №МДТ-1212/16.11.2017г.
4. Н4-МДТ-4685-1/25.05.2018г. ЕЛЛА АЛЕХНО АУЗД №МДТ-1208/16.11.2017г.
5. Н4-МДТ-4686-1/25.05.2018г. СЛАВОМИР КРАФТ АУЗД №МДТ-1207/16.11.2017г.
6. Н4-МДТ-4687-1/25.05.2018г. РОЗА ИСМАИЛОВНА ЯГУДИНА АУЗД №МДТ-1206/16.11.2017г.
7. Н4-МДТ-4688-1/25.05.2018г. ДЖОН СТЮАРТ ХУД АУЗД №МДТ-1205/16.11.2017г.
8. Н4-МДТ-4689-1/25.05.2018г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ АРУТЮНОВ АУЗД №МДТ-1204/16.11.2017г.
9. Н4-МДТ-4690-1/25.05.2018г. АЛФИЯ МИДФАТОВНА МУСТАФИНА АУЗД №МДТ-1203/16.11.2017г.
10. Н4-МДТ-4691-1/25.05.2018г. ДЖЕЙМС ПАТРИК МКЛАФЛИН АУЗД №МДТ-1202/16.11.2017г.
11. Н4-МДТ-4675-1/25.05.2018г. ДЪНКАН ЕДУАРД КОУЛ АУЗД №МДТ-1201/16.11.2017г.
12. Н4-МДТ-4676-1/25.05.2018г. ОКСАНА КОФАНОВА АУЗД №МДТ-1200/16.11.2017г.
13. Н4-МДТ-4677-1/25.05.2018г. АЛФ ЙОРГЕН ЙОРГЕНСЕН АУЗД №МДТ-1199/16.11.2017г.
14. Н4-МДТ-4678-1/25.05.2018г. ИНГЕР ЛИЗЕ ЙОРГЕНСЕН АУЗД №МДТ-1198/16.11.2017г.
15. Н4-МДТ-4679-1/25.05.2018г. БЕНОА СИЛВЕН КОВАТОЙО АУЗД №МДТ-1194/16.11.2017г.
16. Н4-МДТ-4670-1/25.05.2018г. ЛИДИЯ ДЖЕЙН ТЪНЪР-ШИЙЛИ АУЗД №МДТ-1191/16.11.2017г.
17. Н4-МДТ-4671-1/25.05.2018г. СТЮАРТ ГАРИ СМИТ АУЗД №МДТ-1190/16.11.2017г.
18. Н4-МДТ-4672-1/25.05.2018г. ПОЛ ЕЙТЪНИ БОЙЛ АУЗД №МДТ-1189/16.11.2017г.
19. Н4-МДТ-4673-1/25.05.2018г. ХИИТ УИЛЯМ КУЛШОУ АУЗД №МДТ-1188/16.11.2017г.
20. Н4-МДТ-4674-1/25.05.2018г. УЕЙН ДЖОН ИНГРАМ АУЗД №МДТ-1187/16.11.2017г.
21. Н4-МДТ-4615-1/25.05.2018г. ЕМИЛ СПРИНГЕЙТ АУЗД №МДТ-1120/14.11.2017г.
22. Н4-МДТ-4614-1/25.05.2018г. НЕЙГЪЛ ДЖЕЙМС МАКЕОН АУЗД №МДТ-1119/14.11.2017г.
23. Н4-МДТ-4613-1/25.05.2018г. АКИЛЕ КАТАНЕА АУЗД №МДТ-1116/14.11.2017г.
24. Н4-МДТ-4610-1/25.05.2018г. РЕНАТА САПЛИТЕ АУЗД №МДТ-1112/14.11.2017г.
25. Н4-МДТ-4609-1/25.05.2018г. ГЕНАДИЙС ОРЛОВС АУЗД №МДТ-1111/14.11.2017г.
26. Н4-МДТ-4608-1/25.05.2018г. ДЖЕЙМС УИЛЯМ РЕДЖИНАЛД МАСИ АУЗД №МДТ-1110/14.11.2017г.
27. Н4-МДТ-4607-1/25.05.2018г. МАРТИН ДЕЙВИД УИНГРОУВ АУЗД №МДТ-1109/14.11.2017г.
29. Н4-МДТ-4606-1/25.05.2018г. КРЕЙГ АНТЪНИ КУУМБС АУЗД №МДТ-1108/14.11.2017г.
30. Н4-МДТ-4605-1/25.05.2018г. МАРГАРЕТ ЕЛИЗАБЕТ УИНГРОУВ АУЗД №МДТ-1107/14.11.2017г.
31. Н4-МДТ-4604-1/25.05.2018г. ДЖЕФРИ УЕЙН ДЕЙВИС АУЗД №МДТ-1106/14.11.2017г.
32. Н4-МДТ-4603-1/25.05.2018г. ДОНА РЕЙЧЪЛ ПЪРЧЕЙС АУЗД №МДТ-1105/14.11.2017г.
33. Н4-МДТ-4602-1/25.05.2018г. АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КИМ АУЗД №МДТ-1104/14.11.2017г.
34. Н4-МДТ-4601-1/25.05.2018г. ТОНИ ТОЙН УИЛЯМСОН АУЗД №МДТ-1103/14.11.2017г.
35. Н4-МДТ-4600-1/25.05.2018г. САНДРА ДИЪРИ АУЗД №МДТ-1102/14.11.2017г.
36. Н4-МДТ-4599-1/25.05.2018г. КРИСТОФЪР ДЖЕРАЛД ДИЪРИ АУЗД №МДТ-1101/14.11.2017г.
37. Н4-МДТ-4598-1/25.05.2018г. ВЛАДИМИР ЮРЕВИЧ НИКОЛАЕВСКИЙ АУЗД №МДТ-1100/14.11.2017г.
38. Н4-МДТ-4597-1/25.05.2018г. КЕТРИН ДОЙЛ АУЗД №МДТ-1099/14.11.2017г.
39. Н4-МДТ-4596-1/25.05.2018г. РОБЪРТ ЛОРЪНС ДОЙЛ АУЗД №МДТ-1098/14.11.2017г.
40. Н4-МДТ-4595-1/25.05.2018г. ДЖОН ЧАРЛС ДЕЙВИС АУЗД №МДТ-1097/14.11.2017г.
41. Н4-МДТ-4594-1/25.05.2018г. ГЕЙНОР ДЕЙВИС АУЗД №МДТ-1096/14.11.2017г.
42. Н4-МДТ-4593-1/25.05.2018г. АЙЛИЙН ЛОУЛЪР АУЗД №МДТ-1095/14.11.2017г.
43. Н4-МДТ-4592-1/25.05.2018г. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БЪЙКОВСКАЯ АУЗД №МДТ-1094/14.11.2017г.
44. Н4-МДТ-4591-1/25.05.2018г. БРАЯН КОУЗИН АУЗД №МДТ-1093/14.11.2017г.
45. Н4-МДТ-4590-1/25.05.2018г. МАРИЯ ЖИРАРДА РЮХТЕР АУЗД №МДТ-1092/14.11.2017г.
46. Н4-МДТ-4589-1/25.05.2018г. ЙОХАНЕС ВАН ЕГЕРААТ АУЗД №МДТ-1091/14.11.2017г.
47. Н4-МДТ-4417-1/25.05.2018г. ШЕЙЛА КЕМПБЕЛ МИЛЪР АУЗД №МДТ-1051/03.11.2017г.
48. Н4-МДТ-4418-1/25.05.2018г. ФИЛИП ДЖЕЙМС МИЛЪР АУЗД №МДТ-1050/03.11.2017г.
49. Н4-МДТ-4416-1/25.05.2018г. МЕРДЖА КААРИНА ХАРТИКАЙНЕН АУЗД №МДТ-1049/03.11.2017г.
50. Н4-МДТ-4875-1/25.05.2018г. ПИТЪР ФРЕНСИС БЛЕКУЕЛ АУЗД №МДТ-1329/21.11.2017г.
51. Н4-МДТ-4874-1/25.05.2018г. КАТЛИЙН ЛУАНЯРД АУЗД №МДТ-1315/21.11.2017г.
52. Н4-МДТ-4873-1/25.05.2018г. ПАВЕЛ МАРЧИН ИСКРА АУЗД №МДТ-1314/21.11.2017г.
53. Н4-МДТ-4871-1/25.05.2018г. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОНДАРЕВ АУЗД №МДТ-1312/21.11.2017г.
54. Н4-МДТ-4868-1/25.05.2018г. ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА БОНДАРЕВА АУЗД №МДТ-1312/21.11.2017г.
55. Н4-МДТ-4867-1/25.05.2018г. ИВАН МЛАДЕНОВ АУЗД №МДТ-1311/21.11.2017г.
56. Н4-МДТ-4865-1/25.05.2018г. УИЛЯМ ДЖОН КЕНИ АУЗД №МДТ-1309/21.11.2017г.
57. Н4-МДТ-4864-1/25.05.2018г. ПАТРИША РОУЗ БРАНЧ АУЗД №МДТ-1308/21.11.2017г.
58. Н4-МДТ-4863-1/25.05.2018г. УИЛЯМ ДЖОН БРАНЧ АУЗД №МДТ-1307/21.11.2017г.
59. Н4-МДТ-4861-1/25.05.2018г. ДЖОРДЖ ГРЕЙНДЖЪР АУЗД №МДТ-1304/21.11.2017г.
60. Н4-МДТ-4860-1/25.05.2018г. ДЖОУЗЕФ ФРЕДЕРИК ХЕЛ ПОМАРЕС АУЗД №МДТ-1303/21.11.2017г.
61. Н4-МДТ-4859-1/25.05.2018г. НИНА ЧАЦИЕВСКА АУЗД №МДТ-1302/21.11.2017г.
62. Н4-МДТ-4858-1/25.05.2018г. ГЕЙНЪР МАУНТКАСЪЛ АУЗД №МДТ-1299/21.11.2017г.
63. Н4-МДТ-4857-1/25.05.2018г. ХЕЛЕН МАРГАРЕТ ДЕРМОТ АУЗД №МДТ-1298/21.11.2017г.
64. Н4-МДТ-4855-1/25.05.2018г. ЮДЖИЙН ЕЙДАН МАК ДЕРМОТ АУЗД №МДТ-1297/21.11.2017г.
65. Н4-МДТ-4854-1/25.05.2018г. МЕРИ ПАТРИСИЯ АХЪН АУЗД №МДТ-1296/21.11.2017г.
66. Н4-МДТ-4853-1/25.05.2018г. ПАТ ДЖЕРАРД АХЪН АУЗД №МДТ-1295/21.11.2017г.
67. Н4-МДТ-4837-1/25.05.2018г. ДЖЕЙН ЕЛИЗАБЕТ ГОРДАН АУЗД №МДТ-1294/21.11.2017г.
68. Н4-МДТ-4835-1/25.05.2018г. ИЪН АЛИСТЪР ГОРДЪН АУЗД №МДТ-1293/21.11.2017г.
69. Н4-МДТ-4833-1/25.05.2018г. КРИСТИН МАК АБНИЙ АУЗД №МДТ-1292/21.11.2017г.
70. Н4-МДТ-4831-1/25.05.2018г. ДЖОН МАК АБНИЙ АУЗД №МДТ-1291/21.11.2017г.
71. Н4-МДТ-4829-1/25.05.2018г. БЕРНАДЕТ ИМЕЛДЕТ ТАШКОВА АУЗД №МДТ-1290/21.11.2017г.
72. Н4-МДТ-4828-1/25.05.2018г. БАРБАРА ЕЛИЗАБЕТ СТОУ АУЗД №МДТ-1289/21.11.2017г.
73. Н4-МДТ-4827-1/25.05.2018г. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЛУЕВ АУЗД №МДТ-1286/21.11.2017г.
74. Н4-МДТ-4753-1/25.05.2018г. АН САРА ХИНЧИ АУЗД №МДТ-1268/20.11.2017г.
75. Н4-МДТ-4754-1/25.05.2018г. КЛИХТЪН ДЖОРДЖ ХИНЧИ АУЗД №МДТ-1267/20.11.2017г.
76. Н4-МДТ-4755-1/25.05.2018г. ПАТРИК ДЖОН ОНИЙЛ АУЗД №МДТ-1266/20.11.2017г.
77. Н4-МДТ-4756-1/25.05.2018г. ПОЛ ГАРИ МАКАЛИЪР АУЗД №МДТ-1265/20.11.2017г.
78. Н4-МДТ-4757-1/25.05.2018г. ПАВЕЛ КРЖИЩОФ ЯМЕЦКИ АУЗД №МДТ-1264/20.11.2017г.
79. Н4-МДТ-4758-1/25.05.2018г. ФИЛИП О БРАЙЪН АУЗД №МДТ-1263/20.11.2017г.
80. Н4-МДТ-4759-1/25.05.2018г. МАРИЯ КРИСТЕЛА О БРАЙЪН АУЗД №МДТ-1262/20.11.2017г.
81. Н4-МДТ-4760-1/25.05.2018г. ЛЮДМИЛА КРИВИЧИЕНЕ АУЗД №МДТ-1260/20.11.2017г.
82. Н4-МДТ-4761-1/25.05.2018г. ФИЛИП ДЖЕРАРДЕ ВАН ХИФТЕ АУЗД №МДТ-1259/20.11.2017г.
83. Н4-МДТ-4762-1/25.05.2018г. ЗОУИ АН ХАМПФРИС АУЗД №МДТ-1256/20.11.2017г.
84. Н4-МДТ-4763-1/25.05.2018г. ИАН СТЮАРТ СМИТ АУЗД №МДТ-1255/20.11.2017г.
85. Н4-МДТ-4743-1/25.05.2018г. ДЖЕЙМС ХАРОЛД КЕР АУЗД №МДТ-1254/20.11.2017г.
86. Н4-МДТ-4744-1/25.05.2018г. ДЪНКЪН ХЕНДЕРСЪН АУЗД №МДТ-1247/20.11.2017г.
87. Н4-МДТ-4745-1/25.05.2018г. РОУЗ МЕРИ БЪКЛИ АУЗД №МДТ-1246/20.11.2017г.
88. Н4-МДТ-4746-1/25.05.2018г. ПАТРИК МЕРИ БЪКЛИ АУЗД №МДТ-1245/20.11.2017г.
89. Н4-МДТ-4747-1/25.05.2018г. ЙОХАН БИНДНЕР АУЗД №МДТ-1244/20.11.2017г.
90. Н4-МДТ-4748-1/25.05.2018г. ФРАНК ХЮС АУЗД №МДТ-1243/20.11.2017г.
100 Н4-МДТ-4749-1/25.05.2018г. СЮЗАН ДАЯН СТОК АУЗД №МДТ-1242/20.11.2017г.
101 Н4-МДТ-4750-1/25.05.2018г. ФИЛИП ЛЕСЛИ СТОК АУЗД №МДТ-1241/20.11.2017г.
102 Н4-МДТ-4751-1/25.05.2018г. ЛАУРИН ТРАКУЕЪР АУЗД №МДТ-1240/20.11.2017г.
103 Н4-МДТ-4752-1/25.05.2018г. НИКОЛАС ДЖОН ТРАКУЕЪР АУЗД №МДТ-1239/20.11.2017г.
 

Настоящият списък е в сила за периода от 25.05.2018г. до 11.06.2018г.