СРЯДА, 30 МАЙ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-5522-1/30.05.2018г. ЕЙТНА КРИСТИНА ДОХЪРТИ АУЗД №МДТ-1791/15.12.2017г.
2. Н4-МДТ-5521-1/30.05.2018г. УИЛЯМ ПАТРИК ДОХЪРТИ АУЗД №МДТ-1790/15.12.2017г.
3. Н4-МДТ-5520-1/30.05.2018г. МАРТИН МАЗИАР МОРТАЗИВИ ШЕМИРАНИ АУЗД №МДТ-1787/15.12.2017г.
4. Н4-МДТ-5519-1/30.05.2018г. МАЙКЪЛ ВИНСЕНТ МАКЕЛЛИГОТТ АУЗД №МДТ-1786/15.12.2017г.
5. Н4-МДТ-5517-1/30.05.2018г. ХЕЛЪН СМИТ АУЗД №МДТ-1785/15.12.2017г.
6. Н4-МДТ-5516-1/30.05.2018г. МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУДИНОВ АУЗД №МДТ-1784/15.12.2017г.
7. Н4-МДТ-5515-1/30.05.2018г. АНУШКА ШЧИПЕК АУЗД №МДТ-1783/15.12.2017г.
8. Н4-МДТ-5514-1/30.05.2018г. АДАМ МАРТИН ШЧИПЕК АУЗД №МДТ-1782/15.12.2017г.
9. Н4-МДТ-5513-1/30.05.2018г. ФИЛИП БРОГАН АУЗД №МДТ-1781/15.12.2017г.
10. Н4-МДТ-5512-1/30.05.2018г. ДОНА БРОГАН АУЗД №МДТ-1780/15.12.2017г.
11. Н4-МДТ-5511-1/30.12.2018г. ШАРЪН КЮСАК АУЗД №МДТ-1779/15.12.2017г.
12. Н4-МДТ-5510-1/30.12.2018г. МАРТИН КЮСАК АУЗД №МДТ-1778/15.12.2017г.
13. Н4-МДТ-5509-1/30.12.2018г. КАРМЕЛ МАККОРМИК АУЗД №МДТ-1777/15.12.2017г.
14. Н4-МДТ-5508-1/30.12.2018г. ДЖЕЙМС МАККОРМИК АУЗД №МДТ-1776/15.12.2017г.
15. Н4-МДТ-5507-1/30.05.2018г. ДЕЙВИД ДЕЙВИС АУЗД №МДТ-1775/15.12.2017г.
16. Н4-МДТ-5506-1/30.05.2018г. ГРАХАМ ПОЛ ДЕЙВИС АУЗД №МДТ-1774/15.12.2017г.
17. Н4-МДТ-5505-1/30.05.2018г. ДЕЙВИС РАЙЪН ВОН АУЗД №МДТ-1773/15.12.2017г.
18. Н4-МДТ-5504-1/30.05.2018г. ХАУАРД ХЮ ВОН АУЗД №МДТ-1772/15.12.2017г.
19. Н4-МДТ-5655-1/30.05.2018г. ТАТЯНА ПАВЛОВНА ЛАЗИНИК АУЗД №МДТ-1756/13.12.2017г.
20. Н4-МДТ-5654-1/30.05.2018г. ИРЕНЕ ХЕЛЪН ДАЗИНИК-РАДЕ АУЗД №МДТ-1755/13.12.2017г.
21. Н4-МДТ-5652-1/30.05.2018г. АНДРЮ КУЛЕН АУЗД №МДТ-1753/13.12.2017г.
22. Н4-МДТ-5651-1/30.05.2018г. КИЙРАН МАЙКЪЛ КЕЛИ АУЗД №МДТ-1752/13.12.2017г.
23. Н4-МДТ-5650-1/30.05.2018г. СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИНОВЬЕВ АУЗД №МДТ-1751/13.12.2017г.
24. Н4-МДТ-5649-1/30.05.2018г. САМУЕЛ АШЛИ ДЖЕРОУ АУЗД №МДТ-1750/13.12.2017г.
25. Н4-МДТ-5648-1/30.05.2018г. НИИФ МЕРИ ХЕВЪН АУЗД №МДТ-1749/13.12.2017г.
26. Н4-МДТ-5647-1/30.05.2018г. ДЖЕЙМС АРТЪР ИЙТЪН АУЗД №МДТ-1748/13.12.2017г.
27. Н4-МДТ-5646-1/30.05.2018г. ДОНА МАРИ ИЙТЪН АУЗД №МДТ-1747/13.12.2017г.
29. Н4-МДТ-5645-1/30.05.2018г. МАЙКЪЛ ДЖОН ФИН АУЗД №МДТ-1746/13.12.2017г.
30. Н4-МДТ-5644-1/30.05.2018г. АЛИСЪН ДЖЕЙН ФИН АУЗД №МДТ-1745/13.12.2017г.
31. Н4-МДТ-5642-1/30.05.2018г. ТАТЯНА ПАВЕЛЧУК АУЗД №МДТ-1743/13.12.2017г.
32. Н4-МДТ-5641-1/30.05.2018г. РОМАН ЯНУШ ПАВЕЛЧУК АУЗД №МДТ-1742/13.12.2017г.
33. Н4-МДТ-5641-1/30.05.2018г. ДАЯНА-ЕЛЕНА ДРУЦА АУЗД №МДТ-1741/13.12.2017г.
34. Н4-МДТ-5639-1/30.05.2018г. РЕЙЧЪЛ МАЖЕЛА ФИТЦПАТРИК АУЗД №МДТ-1738/13.12.2017г.
35. Н4-МДТ-5638-1/30.05.2018г. СТИВЪН МАЙКЪЛ МОЙНАХ АУЗД №МДТ-1738/13.12.2017г.
36. Н4-МДТ-5637-1/30.05.2018г. ДЖАНЕТ ТАУЪНД АУЗД №МДТ-1736/13.12.2017г.
37. Н4-МДТ-5636-1/30.05.2018г. НАТАЛИ ДИНГЕС АУЗД №МДТ-1735/13.12.2017г.
38. Н4-МДТ-5635-1/30.05.2018г. АНТОН АНАТОВЬЕВ ДЖУРА АУЗД №МДТ-1734/13.12.2017г.
39. Н4-МДТ-5634-1/30.05.2018г. УРСУЛА РУДРУН МЕЙ-ДЯ ТОА АУЗД №МДТ-1733/13.12.2017г.
40. Н4-МДТ-5633-1/30.05.2018г. ЕДУАН РЕТИЙФ ДЮ ТОА АУЗД №МДТ-1732/13.12.2017г.
41. Н4-МДТ-5632-1/30.05.2018г. ТОМ НИЛСЪН АУЗД №МДТ-1731/13.12.2017г.
42. Н4-МДТ-5781-1/30.05.2018г. ДЖЕНИФЪР РОС АУЗД №МДТ-1905/20.12.2017г.
43. Н4-МДТ-5780-1/30.05.2018г. КИРИЛИС ХИМИЧЕВС АУЗД №МДТ-1904/20.12.2017г.
44. Н4-МДТ-5779-1/30.05.2018г. АН ДЪН АУЗД №МДТ-1903/20.12.2017г.
45. Н4-МДТ-5778-1/30.05.2018г. ВЯЧЕСЛАВ ЛУКИЯН АУЗД №МДТ-1902/30.12.2017г.
46. Н4-МДТ-5777-1/30.05.2018г. ЛИЙ РЪДЪРФОРД АУЗД №МДТ-1901/20.12.2017г.
47. Н4-МДТ-5776-1/30.05.2018г. МАРК РОБСЪН АУЗД №МДТ-1900/20.12.2017г.
48. Н4-МДТ-5775-1/30.05.2018г. МАГДАЛЕНА БОСАК АУЗД №МДТ-1899/20.12.2017г.
49. Н4-МДТ-5774-1/30.05.2018г. УИЛЯМ О БРАЯН АУЗД №МДТ-1897/20.12.2017г.
50. Н4-МДТ-5773-1/30.05.2018г. МОНИКА АННА МИШАНСКА АУЗД №МДТ-1896/20.12.2017г.
51. Н4-МДТ-5772-1/30.05.2018г. КЕНТ ХАРОЛД ОЛСЕН АУЗД №МДТ-1895/20.12.2017г.
52. Н4-МДТ-5769-1/30.05.2018г. ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ТИХОНКОВА АУЗД №МДТ-1892/20.12.2017г.
53. Н4-МДТ-5768-1/30.05.2018г. ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ РОГОЖИН АУЗД №МДТ-1889/20.12.2017г.
54. Н4-МДТ-5767-1/30.05.2018г. САБУХИ ЧИНЧИЗОВИЧ ЗЕЙНАЛОВ АУЗД №МДТ-1888/20.12.2017г.
55. Н4-МДТ-5766-1/30.05.2018г. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСТАНИН АУЗД №МДТ-1887/20.12.2017г.
56. Н4-МДТ-5765-1/30.05.2018г. ДЖОН КУЛИС АУЗД №МДТ-1886/20.12.2017г.
57. Н4-МДТ-5764-1/30.05.2018г. САЙМЪН СТИЙЛ АУЗД №МДТ-1885/20.12.2017г.
58. Н4-МДТ-5687-1/30.05.2018г. ШАРЪН РОБЕРТА МАК КЪЛИ АУЗД №МДТ-1873/18.12.2017г.
59. Н4-МДТ-5686-1/30.05.2018г. ДЖЕЙМС МАЛОУН АУЗД №МДТ-1872/18.12.2017г.
60. Н4-МДТ-5685-1/30.05.2018г. НИНА ИНОКЕНТИЕВНА ГАПОНОВА АУЗД №МДТ-1871/18.12.2017г.
61. Н4-МДТ-5684-1/30.05.2018г. ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА КОРЖАВА АУЗД №МДТ-1870/18.12.2017г.
62. Н4-МДТ-5683-1/30.05.2018г. ГАРЕТ РОУЧ АУЗД №МДТ-1869/18.12.2017г.
63. Н4-МДТ-5682-1/30.05.2018г. КРЕГ СТЕНСЪР ДЖОН АНАТС АУЗД №МДТ-1868/18.12.2017г.
64. Н4-МДТ-5681-1/30.05.2018г. ГАРИ ТРЮ АУЗД №МДТ-1867/18.12.2017г.
65. Н4-МДТ-5680-1/30.05.2018г. ТОМАШ МИХАЛ АУЗД №МДТ-1866/18.12.2017г.
66. Н4-МДТ-5679-1/30.05.2018г. ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НОВОХАТСКИЙ АУЗД №МДТ-1865/18.12.2017г.
67. Н4-МДТ-5678-1/30.05.2018г. АЛЕКСАНДЪРС ЛУКИЧОВС АУЗД №МДТ-1864/18.12.2017г.
68. Н4-МДТ-5677-1/30.05.2018г. ЕЛЗБИЕТА МАРТИНКУНТЕ АУЗД №МДТ-1863/18.12.2017г.
69. Н4-МДТ-5676-1/30.05.2018г. РОНДА ЕЛИШ ФИГЪН АУЗД №МДТ-1862/18.12.2017г.
70. Н4-МДТ-5675-1/30.05.2018г. МАЙКЪЛ ПОЛ ФИГЪН АУЗД №МДТ-1861/18.12.2017г.
71. Н4-МДТ-5674-1/30.05.2018г. МАРК АНТЪНИ ХАРДИНГ АУЗД №МДТ-1860/18.12.2017г.
72. Н4-МДТ-5672-1/30.05.2018г. МАЛАКИ ДЖОУЗЕФ ТАМАЛТИ АУЗД №МДТ-1858/18.12.2017г.
73. Н4-МДТ-5669-1/30.05.2018г. МАРК АНТОНИ БЕДФОРД АУЗД №МДТ-1855/18.12.2017г.
74. Н4-МДТ-5666-1/30.05.2018г. МАРТИН ГЕРИН АУЗД №МДТ-1854/18.12.2017г.
75. Н4-МДТ-5665-1/30.05.2018г. МАРКС СТЕМОВСКИС АУЗД №МДТ-1853/18.12.2017г.
76. Н4-МДТ-5664-1/30.05.2018г. ОЛЕГ ЧЕРЕНЧУКИНС АУЗД №МДТ-1852/18.12.2017г.
77. Н4-МДТ-5663-1/30.05.2018г. ТОМАС О БРАЙЪН АУЗД №МДТ-1851/18.12.2017г.
78. Н4-МДТ-5662-1/30.05.2018г. ДЖОН ФИЛИП ДИЙЗИ АУЗД №МДТ-1850/18.12.2017г.
79. Н4-МДТ-5661-1/30.05.2018г. ОЛЕКСАНДР ГЕТЬМАНЕЦЬ АУЗД №МДТ-1849/18.12.2017г.
80. Н4-МДТ-5660-1/30.05.2018г. ИДРИС НЕБИ ХАТИПОГЛУ АУЗД №МДТ-1848/18.12.2017г.
81. Н4-МДТ-5659-1/30.05.2018г. ГОРДЪН ДЪТХАРТ АУЗД №МДТ-1846/18.12.2017г.
82. Н4-МДТ-5658-1/30.05.2018г. НИКЪЛЪС ТИМ АУЗД №МДТ-1845/18.12.2017г.
83.      
84.      
85.      
86.      
87.      
88.      
89.      
90.      
100      
101      
102      
103      
       

Настоящият списък е в сила за периода от 30.05.2018г. до 14.06.2018г.