петък, 08 ЮНИ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-834-1/08.06.2018г. ЕРИКС ПАТМАЛНИЕКС АУЗД №МДТ-2430/29.12.2017г.
2. Н4-МДТ-833-1/08.06.2018г. ШОН АЛЕКСАНДЪР СТИВЪНСЪН АУЗД №МДТ-2429/29.12.2017г.
3. Н4-МДТ-832-1/08.06.2018г. БЕРНАРД ДОХЪРТИ АУЗД №МДТ-2426/29.12.2017г.
4. Н4-МДТ-831-1/08.06.2018г. КРИСТИН ДОХЪРТИ АУЗД №МДТ-2425/29.12.2017г.
5. Н4-МДТ-830-1/08.06.2018г. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА КУДРЯШОВА АУЗД №МДТ-2424/29.12.2017г.
6. Н4-МДТ-829-1/08.06.2018г. ДЖЕЙМС ПАТРИК МАКЕВОЙ АУЗД №МДТ-2419/29.12.2017г.
7. Н4-МДТ-828-1/08.06.2018г. ПАМЕЛА ИЗАБЕЛ ХОЛ АУЗД №МДТ-2418/29.12.2017г.
8. Н4-МДТ-827-1/08.06.2018г. ГЕРАЛД УРБАНЦ АУЗД №МДТ-2417/29.12.2017г.
9. Н4-МДТ-826-1/08.06.2018г. КОЛМ О МАХОНИ АУЗД №МДТ-2416/29.12.2017г.
10. Н4-МДТ-825-1/08.06.2018г. БРАЙЪН ДОНЪЛ АУЗД №МДТ-2415/29.12.2017г.
11. Н4-МДТ-824-1/08.06.2018г. КОЛЕТ МАРИ КЕЙСИ АУЗД №МДТ-2414/29.12.2017г.
12. Н4-МДТ-823-1/08.06.2018г. ДЖОН ДЖОЗЕФ КЕЙСИ АУЗД №МДТ-2413/29.12.2017г.
13. Н4-МДТ-821-1/08.06.2018г. РОБЪРТ УИЛСЪН ШЕРИФ АУЗД №МДТ-2412/29.12.2017г.
14. Н4-МДТ-820-1/08.06.2018г. АГНЕС ШЕРИФ АУЗД №МДТ-2411/29.12.2017г.
15. Н4-МДТ-819-1/08.06.2018г. БЕВЪРЛИ ЕН УЕБСТЪР АУЗД №МДТ-2410/29.12.2017г.
16. Н4-МДТ-818-1/08.06.2018г. ТИМОТИ МАРКЪС УЕБСТЪР АУЗД №МДТ-2409/29.12.2017г.
17. Н4-МДТ-817-1/08.06.2018г. ДЕБОРА МАРИ КЕЛЕТ АУЗД №МДТ-2407/29.12.2017г.
18. Н4-МДТ-816-1/08.06.2018г. НОЕЛ МАЙКЛ КЕЛЕК АУЗД №МДТ-2406/29.12.2017г.
19. Н4-МДТ-815-1/08.06.2018г. МАРИ БЕРНАРД КИНАНИ АУЗД №МДТ-2405/29.12.2017г.
20. Н4-МДТ-814-1/08.06.2018г. МАЙКЪЛ ДЖЕРАЛД КАНАНИ АУЗД №МДТ-2404/29.12.2017г.
21. Н4-МДТ-806-1/08.06.2018г. ДЖОН НИКЪЛЪС КЕЛИ АУЗД №МДТ-2403/29.12.2017г.
22. Н4-МДТ-805-1/08.06.2018г. МАЙКЪЛ ДЪРБАШАЙЪР АУЗД №МДТ-2402/29.12.2017г.
23. Н4-МДТ-804-1/08.06.2018г. СИГИТАС ГИЕДРАЙТИС АУЗД №МДТ-2401/29.12.2017г.
24. Н4-МДТ-803-1/08.06.2018г. МАРА ВАЛАКА АУЗД №МДТ-2398/29.12.2017г.
25. Н4-МДТ-802-1/08.06.2018г. ИГОРС ГРАНУКС АУЗД №МДТ-2397/29.12.2017г.
26. Н4-МДТ-801-1/08.06.2018г. ИРМГАРД ХОФЕР АУЗД №МДТ-2396/29.12.2017г.
27. Н4-МДТ-745-1/08.06.2018г. МАЖЕННА БАРБАРА ЧЕХ АУЗД №МДТ-2395/29.12.2017г.
29. Н4-МДТ-744-1/08.06.2018г. АНТОНИ ДЖЕЙМС САМНЪР АУЗД №МДТ-2394/29.12.2017г.
30. Н4-МДТ-743-1/08.06.2018г. АЛИНА МАЛГОЖАТА КОСЛОВСКА АУЗД №МДТ-2393/29.12.2017г.
31. Н4-МДТ-742-1/08.06.2018г. КРИСТИНА СКШИПЕК АУЗД №МДТ-2392/29.12.2017г.
32. Н4-МДТ-741-1/08.06.2018г. ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА СИЧЕВА АУЗД №МДТ-2391/29.12.2017г.
33. Н4-МДТ-740-1/08.06.2018г. ИРИНА ШАРИДОВНА СИЧЕВА АУЗД №МДТ-2390/29.12.2017г.
34. Н4-МДТ-739-1/08.06.2018г. НАТАЛИЯ ВАЖЕКА АУЗД №МДТ-2387/29.12.2017г.
35. Н4-МДТ-738-1/08.06.2018г. КЛЕЪР МАРГАРЕТ ЛУИС АУЗД №МДТ-2386/29.12.2017г.
36. Н4-МДТ-727-1/08.06.2018г. ГАРИ ДЖЕЙМС ЛУИС АУЗД №МДТ-2385/29.12.2017г.
37. Н4-МДТ-725-1/08.06.2018г. РАИСА ВАСИЛЬЕВНА ШУЛЬПИНА АУЗД №МДТ-2384/29.12.2017г.
38. Н4-МДТ-723-1/08.06.2018г. АЛИСЪН МЕЙРИ БЪРНС БРАНАН АУЗД №МДТ-2383/29.12.2017г.
39. Н4-МДТ-720-1/08.06.2018г. ДЖЕЙМС БРАНАН АУЗД №МДТ-2382/29.12.2017г.
40. Н4-МДТ-719-1/08.06.2018г. КАТРИН ДАУЛИНГ АУЗД №МДТ-2380/29.12.2017г.
41. Н4-МДТ-713-1/08.06.2018г. ДЖЕЙМС МАРТИН ДАУЛИНГ АУЗД №МДТ-2379/29.12.2017г.
42. Н4-МДТ-714-1/08.06.2018г. МЕРИЛ ДЖЕЙМС АУЗД №МДТ-2378/29.12.2017г.
43. Н4-МДТ-715-1/08.06.2018г. ГЕРЕЙНТ ДЖЕЙМС АУЗД №МДТ-2377/29.12.2017г.
44. Н4-МДТ-716-1/08.06.2018г. ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА КАРПОВА АУЗД №МДТ-2375/29.12.2017г.
45. Н4-МДТ-717-1/08.06.2018г. ЙОЛАНТА ДАНУТА ЛОРИТТА АУЗД №МДТ-2374/29.12.2017г.
46. Н4-МДТ-708-1/08.06.2018г. ГРАЖИНА ХЕНРИКА ВЙЧИКОВСКА АУЗД №МДТ-2373/29.12.2017г.
47. Н4-МДТ-709-1/08.06.2018г. ДАРИУШ РОБЕРТ ВОЙЧИКОВСКИ АУЗД №МДТ-2372/29.12.2017г.
48. Н4-МДТ-710-1/08.06.2018г. КАРОЛ ТАЙМУЕЛ АУЗД №МДТ-2371/29.12.2017г.
49. Н4-МДТ-711-1/08.06.2018г. ДЖОН ТАЙМУЕЛ АУЗД №МДТ-2370/29.12.2017г.
50. Н4-МДТ-712-1/08.06.2018г. МАТТЕ ДАБДАЛ ТЬОМТА АУЗД №МДТ-2369/29.12.2017г.
51. Н4-МДТ-701-1/08.06.2018г. АТЛЕ ТЬОМША АУЗД №МДТ-2368/29.12.2017г.
52. Н4-МДТ-702-1/08.06.2018г. ОЛЕГ МЕЛЬРУД АУЗД №МДТ-2367/29.12.2017г.
53. Н4-МДТ-703-1/08.06.2018г. ФАРНУД АСГХАРИ КОЛИВЕРИ АУЗД №МДТ-2366/29.12.2017г.
54. Н4-МДТ-704-1/08.06.2018г. ТАХМАУРЕС ГАЗЕМИ НАДЖЪЛ АУЗД №МДТ-2365/29.12.2017г.
55. Н4-МДТ-696-1/08.06.2018г. АНН МАРТИНА ХИЙЛИ АУЗД №МДТ-2364/29.12.2017г.
56. Н4-МДТ-697-1/08.06.2018г. ПОЛ ДЖЕЙМС БЪРН АУЗД №МДТ-2363/29.12.2017г.
57. Н4-МДТ-698-1/08.06.2018г. МАЙКЪЛМ ГУУДАЛ АУЗД №МДТ-2362/29.12.2017г.
58. Н4-МДТ-699-1/08.06.2018г. ЛИСА ГОС АУЗД №МДТ-2361/29.12.2017г.
59. Н4-МДТ-700-1/08.06.2018г. СТЮАРТ ДАРЪН ГОС АУЗД №МДТ-2360/29.12.2017г.
60. Н4-МДТ-705-1/08.06.2018г. ГАРИ МАЙКЪЛ МАЛОУНИ АУЗД №МДТ-2359/29.12.2017г.
61. Н4-МДТ-937-1/08.06.2018г. ЕМИЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-2493/29.12.2017г.
62. Н4-МДТ-936-1/08.06.2018г. ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА АУЗД №МДТ-2492/29.12.2017г.
63. Н4-МДТ-935-1/08.06.2018г. ДЖЕСИ МАК ЛАУРИ КЕЛИ АУЗД №МДТ-2489/29.12.2017г.
64. Н4-МДТ-932-1/08.06.2018г. ИАН КЕЛИ АУЗД №МДТ-2488/29.12.2017г.
65. Н4-МДТ-931-1/08.06.2018г. ИЗАБЕЛ ФЛОРАНС ШАРЪН РОЙ АУЗД №МДТ-2487/29.12.2017г.
66. Н4-МДТ-929-1/08.06.2018г. КЛАРК МАТЮ АУЗД №МДТ-2486/29.12.2017г.
67. Н4-МДТ-928-1/08.06.2018г. РОБЪРТ СТЮЪРТ НИЛСЕН АУЗД №МДТ-2485/29.12.2017г.
68. Н4-МДТ-926-1/08.06.2018г. ДЕРЕК ПОЛ МАББС АУЗД №МДТ-2483/29.12.2017г.
69. Н4-МДТ-925-1/08.06.2018г. КЛАРИС ДЖЕЙН МАББС АУЗД №МДТ-2481/29.12.2017г.
70. Н4-МДТ-923-1/08.06.2018г. БРЕНДАН ТЪРНЪР АУЗД №МДТ-2480/29.12.2017г.
71. Н4-МДТ-921-1/08.06.2018г. БРЕНДАН АНН БОЛАНД АУЗД №МДТ-2479/29.12.2017г.
72. Н4-МДТ-920-1/08.06.2018г. МАЙКЪЛ ДЖОН БОЛАНД АУЗД №МДТ-2478/29.12.2017г.
73. Н4-МДТ-919-1/08.06.2018г. МАЙКЪЛ КИЪРЪН КОМАНС АУЗД №МДТ-2476/29.12.2017г.
74. Н4-МДТ-916-1/08.06.2018г. ЙЪН ДЖЕЙМС ХАРИСЪН АУЗД №МДТ-2475/29.12.2017г.
75. Н4-МДТ-915-1/08.06.2018г. ФИЛИП ДЖЕЙМС БИЙ АУЗД №МДТ-2474/29.12.2017г.
76. Н4-МДТ-914-1/08.06.2018г. ДЖЕФРИ ЕДУАРД МАКАРТИ АУЗД №МДТ-2473/29.12.2017г.
77. Н4-МДТ-913-1/08.06.2018г. МИШЕЛ АН МАКАРТИ АУЗД №МДТ-2472/29.12.2017г.
78. Н4-МДТ-912-1/08.06.2018г. ДЕЙВИД КЕНЕТ ДЖОУНС АУЗД №МДТ-2471/29.12.2017г.
79. Н4-МДТ-911-1/08.06.2018г. АРНЕ ОЛВАФ ХАУГЕН АУЗД №МДТ-2469/29.12.2017г.
80. Н4-МДТ-910-1/08.06.2018г. БРИТ АДА НОРХАЙМ АУЗД №МДТ-2468/29.12.2017г.
81. Н4-МДТ-909-1/08.06.2018г. АНТЪНИ ЛЕОНСАРД ПОЛ ТАРТ АУЗД №МДТ-2467/29.12.2017г.
82. Н4-МДТ-908-1/08.06.2018г. КАТЛИЙН ТАРТ АУЗД №МДТ-2466/29.12.2017г.
83. Н4-МДТ-907-1/08.06.2018г. АН МАРИ ШОУЛАЙС АУЗД №МДТ-2465/29.12.2017г.
84. Н4-МДТ-906-1/08.06.2018г. ДЖОН ЛЮК КЛИЪР АУЗД №МДТ-2464/29.12.2017г.
85. Н4-МДТ-857-1/08.06.2018г. ДЖАВИД АФГАН АРИА АУЗД №МДТ-2461/29.12.2017г.
86. Н4-МДТ-858-1/08.06.2018г. МАРГАРЕТ СИЙРИ АУЗД №МДТ-2460/29.12.2017г.
87. Н4-МДТ-859-1/08.06.2018г. МАРТИН СИЙРИ АУЗД №МДТ-2459/29.12.2017г.
88. Н4-МДТ-861-1/08.06.2018г. ДЖОАН УАЙТ АУЗД №МДТ-2458/29.12.2017г.
89. Н4-МДТ-862-1/08.06.2018г. ЕВЕЛИН СЪЛИВАН АУЗД №МДТ-2457/29.12.2017г.
90. Н4-МДТ-865-1/08.06.2018г. ДЖОН ДЖОУЗЕФ СЪЛИВАН АУЗД №МДТ-2456/29.12.2017г.
91. Н4-МДТ-866-1/08.06.2018г. МАРИЯ РУЕЙН АУЗД №МДТ-2455/29.12.2017г.
92. Н4-МДТ-867-1/08.06.2018г. ДМИТРИ АРТЮКЕВИЧ АУЗД №МДТ-2454/29.12.2017г.
93. Н4-МДТ-868-1/08.06.2018г. ПАВИЛС СТЕРНС АУЗД №МДТ-2453/29.12.2017г.
94. Н4-МДТ-869-1/08.06.2018г. РЕГИНА МАГИЛИЕНЕ АУЗД №МДТ-2452/29.12.2017г.
95. Н4-МДТ-870-1/08.06.2018г. ПАТРИСИЯ ДАКЪР АУЗД №МДТ-2451/29.12.2017г.
96. Н4-МДТ-871-1/08.06.2018г. ПОЛ ДЕЙВИД ДАКЪЛ АУЗД №МДТ-2450/29.12.2017г.
97. Н4-МДТ-872-1/08.06.2018г. ДЖУЛИЕТ ЛИНДЗИ ГАЙА АУЗД №МДТ-2449/29.12.2017г.
98. Н4-МДТ-873-1/08.06.2018г. АЛИСИЯ МАРИЯ КРАЧКОВСКА АУЗД №МДТ-2448/29.12.2017г.
99. Н4-МДТ-874-1/08.06.2018г. ОЛАФ ИГОР КРАЧКОВСКИ АУЗД №МДТ-2447/29.12.2017г.
100. Н4-МДТ-847-1/08.06.2018г. БАРБАРА АННА ПЛИШЧИСКА АУЗД №МДТ-2446/29.12.2017г.
101. Н4-МДТ-848-1/08.06.2018г. АНДЖЕЙ МАРИАН ПЛИШЧИНСКИ АУЗД №МДТ-2445/29.12.2017г.
102. Н4-МДТ-849-1/08.06.2018г. ЖЕРАЛДИН СКОТ АУЗД №МДТ-2444/29.12.2017г.
103. Н4-МДТ-850-1/08.06.2018г. ПАТРИК СКОТ АУЗД №МДТ-2443/29.12.2017г.
104. Н4-МДТ-851-1/08.06.2018г. ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА КАДИС АУЗД №МДТ-2442/29.12.2017г.
105. Н4-МДТ-852-1/08.06.2018г. АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ КАДИС АУЗД №МДТ-2441/29.12.2017г.
106. Н4-МДТ-853-1/08.06.2018г. ТОМАШ ПАВЕЛ ШЕПТИЦКИ АУЗД №МДТ-2436/29.12.2017г.
107. Н4-МДТ-854-1/08.06.2018г. ПЕТРА МАРИ ОКОНЪР АУЗД №МДТ-2435/29.12.2017г.
108. Н4-МДТ-855-1/08.06.2018г. РЕЙМЪНД ДЖЕРАЛД КУПЪР АУЗД №МДТ-2434/29.12.2017г.
109. Н4-МДТ-856-1/08.06.2018г. БОРИС БОРИСОВ АУЗД №МДТ-2433/29.12.2017г.
 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 08.06.2018г. до 25.06.2018г.