четвъртък, 14 ЮНИ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-1269-1/14.06.2018г. КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВ АУЗД №МДТ-102/21.02.2018г.
2. Н4-МДТ-1268-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖЕНКОВ АУЗД №МДТ-101/21.02.2018г.
3. Н4-МДТ-1266-1/14.06.2018г. СТОИЧКО АТАНАСОВ БАКАЛОВ АУЗД №МДТ-099/21.02.2018г.
4. Н4-МДТ-1264-1/14.06.2018г. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ АУЗД №МДТ-098/21.02.2018г.
5. Н4-МДТ-1279-1/14.06.2018г. ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ МИТЕВ АУЗД №МДТ-097/21.02.2018г.
6. Н4-МДТ-1278-1/14.06.2018г. АНАСТАС ГЕОРГИЕВ МАНОИЛОВ АУЗД №МДТ-096/21.02.2018г.
7. Н4-МДТ-1276-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ТОДОРОВ АРАБАДЖИЕВ АУЗД №МДТ-094/21.02.2018г.
8. Н4-МДТ-1273-1/14.06.2018г. СТОЯН АСЕНОВ КУЦОВ АУЗД №МДТ-091/21.02.2018г.
9. Н4-МДТ-1271-1/14.06.2018г. АНГЕЛ ИЛЧЕВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-088/21.02.2018г.
10. Н4-МДТ-1290-1/14.06.2018г. ФИЛИП НАСКОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-086/21.02.2018г.
11. Н4-МДТ-1289-1/14.06.2018г. ХРИСТО КОЛЕВ СТОЯНОВ АУЗД №МДТ-085/21.02.2018г.
12. Н4-МДТ-1288-1/14.06.2018г. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА АУЗД №МДТ-084/21.02.2018г.
13. Н4-МДТ-1286-1/14.06.2018г. НАЗИФ НАЗИМ ИСМАИЛ АУЗД №МДТ-082/21.02.2018г.
14. Н4-МДТ-1285-1/14.06.2018г. АНА ДАНЧЕВА ХОФФМАНН АУЗД №МДТ-081/21.02.2018г.
15. Н4-МДТ-1283-1/14.05.2018г. НАДКА МИХАЙЛОВА АРАБАДЖИЕВА АУЗД №МДТ-079/21.02.2018г.
16. Н4-МДТ-1282-1/14.05.2018г. МАРИЯНА РАДКОВА МАРИНОВА АУЗД №МДТ-078/21.02.2018г.
17. Н4-МДТ-1281-1/14.05.2018г. ЙОРДАН СЛАВОВ КАИШЕВ АУЗД №МДТ-077/21.02.2018г.
18. Н4-МДТ-1280-1/14.05.2018г. ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ АУЗД №МДТ-076/21.02.2018г.
19. Н4-МДТ-1258-1/14.06.2018г. СТЕФАН МИХОВ СТЕФАНОВ АУЗД №МДТ-075/21.02.2018г.
20. Н4-МДТ-1256-1/14.06.2018г. ЗЮБИДЕ КЕМАЛОВА МУСТАФОВА АУЗД №МДТ-073/19.02.2018г.
21. Н4-МДТ-1255-1/14.06.2018г. АНТОН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-072/19.02.2018г.
22. Н4-МДТ-1254-1/14.06.2018г. НАСКО ЮЛИЯНОВ АЛБЕРТОВ АУЗД №МДТ-071/19.02.2018г.
23. Н4-МДТ-1253-1/14.06.2018г. ЦВЕТОСЛАВ ЙОРДАОВ ДИНКОВ АУЗД №МДТ-070/19.02.2018г.
24. Н4-МДТ-1250-1/14.06.2018г. АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ АУЗД №МДТ-067/19.02.2018г.
25. Н4-МДТ-1249-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-066/19.02.2018г.
26. Н4-МДТ-1247-1/14.06.2018г. МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ АУЗД №МДТ-064/19.02.2018г.
27. Н4-МДТ-1246-1/14.06.2018г. ЧЕНКО МАТЕВ ЧЕРНЕВ АУЗД №МДТ-063/19.02.2018г.
29. Н4-МДТ-1245-1/14.06.2018г. МАРИЯ АНДРЕЕВА МАРКОВА-БОБЕВА АУЗД №МДТ-062/19.02.2018г.
30. Н4-МДТ-1240-1/14.06.2018г. НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТКОВ АУЗД №МДТ-060/19.02.2018г.
31. Н4-МДТ-1239-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ДИМОВ СТОЯНОВ АУЗД №МДТ-049/19.02.2018г.
32. Н4-МДТ-1215-1/14.06.2018г. ЗДРАВКО ДОЧЕВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-058/19.02.2018г.
33. Н4-МДТ-1216-1/14.06.2018г. СМИЛЯН КРЪСТЕВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-057/19.02.2018г.
34. Н4-МДТ-1238-1/14.06.2018г. СТЕФАН АТАНАСОВ МЛАДЕНОВ АУЗД №МДТ-054/19.02.2018г.
35. Н4-МДТ-1210-1/14.06.2018г. ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ АУЗД №МДТ-051/15.02.2018г.
36. Н4-МДТ-121-1/14.06.2018г. КАТЯ ТОДОРОВА БАРГЕВА АУЗД №МДТ-050/15.02.2018г.
37. Н4-МДТ-1213-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ЖЕЧЕВ МАНЧЕВ АУЗД №МДТ-048/15.02.2018г.
38. Н4-МДТ-1098-1/14.06.2018г. ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ АУЗД №МДТ-047/15.02.2018г.
39. Н4-МДТ-1097-1/14.06.2018г. ИЛКО НИКОЛОВ АДАМОВ АУЗД №МДТ-046/15.02.2018г.
40. Н4-МДТ-1095-1/14.05.2018г. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ АУЗД №МДТ-044/15.02.2018г.
41. Н4-МДТ-1094-1/14.06.2018г. АЛЕКСАНДЪР ЖЕЧЕВ МАНЧЕВ АУЗД №МДТ-043/15.02.2018г.
42. Н4-МДТ-1093-1/14.06.2018г. ЛЮДМИЛА АТАНАС РУСЕВ АУЗД №МДТ-042/15.02.2018г.
43. Н4-МДТ-1092-1/14.06.2018г. БЕКИР МУХАРЕМ КАДИ АУЗД №МДТ-041/15.02.2018г.
44. Н4-МДТ-1091-1/14.06.2018г. НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-040/15.02.2018г.
45. Н4-МДТ-1090-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ДЕНЕВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-038/15.02.2018г.
46. Н4-МДТ-1089-1/14.06.2018г. НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ВЕЛКОВ АУЗД №МДТ-037/15.02.2018г.
47. Н4-МДТ-1088-1/14.06.2018г. ПРИЧАРД АНТЪНИ АУЗД №МДТ-036/15.02.2018г.
48. Н4-МДТ-1087-1/14.06.2018г. ЖЕЛЕЗЧО ВЪНДЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ АУЗД №МДТ-035/15.02.2018г.
49. Н4-МДТ-1086-1/14.06.2018г. ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПИСКЮЛЕВ АУЗД №МДТ-034/15.02.2018г.
50. Н4-МДТ-1084-1/14.06.2018г. ТАНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА АУЗД №МДТ-032/15.02.2018г.
51. Н4-МДТ-1083-1/14.06.2018г. СВЕТЛАН ТОДОРОВ КЕРЯЗОВ АУЗД №МДТ-031/15.02.2018г.
52. Н4-МДТ-1082-1/14.06.2018г. ЙОВО ЯНЕВ АПОСТОЛОВ АУЗД №МДТ-030/15.02.2018г.
53. Н4-МДТ-1081-1/14.06.2018г. ЙОНКО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ АУЗД №МДТ-029/15.02.2018г.
54. Н4-МДТ-1079-1/14.06.2018г. ВЪЛКАН СТАНКОВ ВЪЛКАНОВ АУЗД №МДТ-027/15.02.2018г.
55. Н4-МДТ-1078-1/14.06.2018г. НИКОЛАЙ БОРИСОВ БАДАРОВ АУЗД №МДТ-026/15.02.2018г.
56. Н4-МДТ-1076-1/14.06.2018г. АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ АУЗД №МДТ-024/15.02.2018г.
57. Н4-МДТ-1074-1/14.06.2018г. МАРИЯН ИЛИЕВ ПОПОВ АУЗД №МДТ-022/15.02.2018г.
58. Н4-МДТ-1073-1/14.06.2018г. ЯНКА ПЕТРОВА МИНЧЕВА АУЗД №МДТ-021/15.02.2018г.
59. Н4-МДТ-1072-1/14.06.2018г. ГЮНАЙ РУФИ СМАИЛ АУЗД №МДТ-020/15.02.2018г.
60. Н4-МДТ-1070-1/14.06.2018г. ХРИСТО СТОИЧКОВ СТОИЧКОВ АУЗД №МДТ-018/15.02.2018г.
61. Н4-МДТ-1540-1/14.06.2018г. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ РУСЕВ АУЗД №МДТ-175/07.03.2018г.
62. Н4-МДТ-1539-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ АУЗД №МДТ-174/07.03.2018г.
63. Н4-МДТ-1535-1/14.06.2018г. СОНЯ АПОСТОЛОВА КОСТАДИНОВА АУЗД №МДТ-169/07.03.2018г.
64. Н4-МДТ-1534-1/14.06.2018г. СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА АУЗД №МДТ-168/07.03.2018г.
65. Н4-МДТ-1533-1/14.06.2018г. ИРИНА НИКОЛАЕЛА ВОЛКОВА АУЗД №МДТ-167/07.03.2018г.
66. Н4-МДТ-1532-1/14.06.2018г. МАОР ЗИНГЕР АУЗД №МДТ-166/06.03.2018г.
67. Н4-МДТ-1530-1/14.06.2018г. СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА АУЗД №МДТ-164/06.03.2018г.
68. Н4-МДТ-1529-1/14.06.2018г. ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПИСКЮЛЕВ АУЗД №МДТ-163/06.03.2018г.
69. Н4-МДТ-1527-1/14.06.2018г. ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ АНИСИМОВ АУЗД №МДТ-161/06.03.2018г.
70. Н4-МДТ-1522-1/14.06.2018г. ЮЛИЯ ПЕТРОВНА ЗОРОВА АУЗД №МДТ-156/06.03.2018г.
71. Н4-МДТ-1440-1/14.06.2018г. ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ АУЗД №МДТ-153/23.02.2018г.
72. Н4-МДТ-1441-1/14.06.2018г. ЖЕЛЯЗКО КАНЕВ ТОДОРОВ АУЗД №МДТ-152/23.02.2018г.
73. Н4-МДТ-1443-1/14.06.2018г. ЖЕЛЬО ЯНЧЕВ ДОНКОВ АУЗД №МДТ-150/23.02.2018г.
74. Н4-МДТ-1444-1/14.06.2018г. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОДЖЕВ АУЗД №МДТ-149/23.02.2018г.
75. Н4-МДТ-1445-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ АУЗД №МДТ-148/23.02.2018г.
76. Н4-МДТ-1446-1/14.06.2018г. АРГИР ДИМИТРОВ ПИКОВ АУЗД №МДТ-147/23.02.2018г.
77. Н4-МДТ-1519-1/14.06.2018г. ИВАНЧО СТАЧЕВ ТОДОРОВ АУЗД №МДТ-146/23.02.2018г. и АПАУЗД №МДТ-106П/08.03.2018г.
78. Н4-МДТ-1449-1/14.06.2018г. АНТОАНЕТА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА АУЗД №МДТ-144/23.02.2018г.
79. Н4-МДТ-1457-1/14.06.2018г. ОГНЯН М.СТОЯНОВ АУЗД №МДТ-142/23.02.2018г.
80. Н4-МДТ-1459-1/14.06.2018г. КРАСИМИР ЦАНЕВ ШАТЪРОВ АУЗД №МДТ-141/23.02.2018г.
81. Н4-МДТ-1459-1/14.06.2018г. АЛИНА ХРИСТОВА ФУДУЛСКА АУЗД №МДТ-140/23.02.2018г.
82. Н4-МДТ-1462-1/14.06.2018г. ДИМИТЪР КОСТОВ КОСТОВ АУЗД №МДТ-139/23.02.2018г.
83. Н4-МДТ-1463-1/14.06.2018г. ТОДОР АТАНАС ОРЛОВ АУЗД №МДТ-138/23.02.2018г.
84. Н4-МДТ-1464-1/14.06.2018г. ХАСАН АХМЕД МАДЖУР АУЗД №МДТ-137/23.02.2018г.
85. Н4-МДТ-1466-1/14.06.2018г. МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ИСАКОВ АУЗД №МДТ-136/23.02.2018г.
86. Н4-МДТ-1467-1/14.06.2018г. ИВАН СТОЯНОВ МИХОВ АУЗД №МДТ-135/23.02.2018г.
87. Н4-МДТ-1468-1/14.06.2018г. ТОНЧО ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ АУЗД №МДТ-134/23.02.2018г.
88. Н4-МДТ-1468-1/14.06.2018г. БОНЬО ИВАНОВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-133/23.02.2018г.
89. Н4-МДТ-1387-1/14.06.2018г. БЕДЖЕБ ШАБАНОВ РЕДЖЕЛОВ АУЗД №МДТ-132/23.02.2018г.
90. Н4-МДТ-1388-1/14.06.2018г. ЖИВКО МИХАЙЛОВ НЕНОВ АУЗД №МДТ-131/23.02.2018г.
91. Н4-МДТ-1391-1/14.06.2018г. КЕРА МИТРЕВА НИКОЛОВА АУЗД №МДТ-129/23.02.2018г.
92. Н4-МДТ-1390-1/14.06.2018г. ДИНКО ХРИСТОВ ТРУХЧЕВ АУЗД №МДТ-128/23.02.2018г.
93. Н4-МДТ-1439-1/14.06.2018г. МИТКО ЕВТИМОВ КЪРКЕЛАНОВ АУЗД №МДТ-126/23.02.2018г.
94. Н4-МДТ-1393-1/14.06.2018г. БОРИС ЯНАКИЕВ СТАМАТОВ АУЗД №МДТ-124/23.02.2018г.
95. Н4-МДТ-1394-1/14.06.2018г. КАТЯ ТЕНЕВА ПЕТРОВА АУЗД №МДТ-123/23.02.2018г.
96. Н4-МДТ-1396-1/14.06.2018г. ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА АУЗД №МДТ-122/23.02.2018г.
97. Н4-МДТ-1397-1/14.06.2018г. МИШО СЪБЕВ ХРИСТОВ АУЗД №МДТ-121/23.02.2018г.
98. Н4-МДТ-1399-1/14.06.2018г. СТРАТИ КОСТОВ КОСТОВ АУЗД №МДТ-119/23.02.2018г.
99. Н4-МДТ-1400-1/14.06.2018г. ГЕОРГИ СТОИЛОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-118/23.02.2018г.
100. Н4-МДТ-1401-1/14.06.2018г. ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ АУЗД №МДТ-117/23.02.2018г.
101. Н4-МДТ-1405-1/14.06.2018г. СВЕТЛАНА ПЕЙКОВА ДРАГНЕВА АУЗД №МДТ-113/23.02.2018г.
102. Н4-МДТ-1406-1/14.06.2018г. ЕМИЛ СЛАДИМИРОВ СЕРБЕЗКИ АУЗД №МДТ-112/23.02.2018г.
103. Н4-МДТ-1409-1/14.06.2018г. ДИМКА ХРИСТОВА БАРАМУКОВА АУЗД №МДТ-110/23.02.2018г.
104. Н4-МДТ-2813-1/14.06.2018г. КРАСИМИР НИКОЛОВ ТАКОВ АУЗД №МДТ-109/23.02.2018г. и АПАУЗД №МДТ-109П/11.05.2018г.
105. Н4-МДТ-1412-1/14.06.2018г. ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ АУЗД №МДТ-107/23.02.2018г.
106. Н4-МДТ-1414-1/14.06.2018г. ФОЛКЕРТ ЙОХАН ГРАВЕНТАЙН АУЗД №МДТ-105/23.02.2018г.
107. Н4-МДТ-1415-1/14.06.2018г. ЦВЕТАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ АУЗД №МДТ-104/23.02.2018г.
108.      
109.      
       

 

Настоящият списък е в сила за периода от 14.06.2018г. до 29.06.2018г.