понеделник, 18 ЮНИ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-1649-1/18.06.2018г. СЕАМАНД МУСТАФАЕВИЧ САЛМАСИ АУЗД №МДТ-249/13.03.2018г.
2. Н4-МДТ-1650-1/18.06.2018г. НИНА ИВАНОВА ВИДЕВА АУЗД №МДТ-248/13.03.2018г.
3. Н4-МДТ-1651-1/18.06.2018г. ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ВИДЕВ АУЗД №МДТ-247/13.03.2018г.
4. Н4-МДТ-1652-1/18.06.2018г. КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА АУЗД №МДТ-246/13.03.2018г.
5. Н4-МДТ-1653-1/18.06.2018г. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА САЗОНОВА АУЗД №МДТ-245/13.03.2018г.
6. Н4-МДТ-1654-1/18.06.2018г. ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ СОКОЛОВ АУЗД №МДТ-244/13.03.2018г.
7. Н4-МДТ-1655-1/18.06.2018г. НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА АУЗД №МДТ-241/13.03.2018г.
8. Н4-МДТ-1658-1/18.06.2018г. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ КУВШИНОВ АУЗД №МДТ-238/13.03.2018г.
9. Н4-МДТ-1659-1/18.06.2018г. ЕМРИС ЛОЙД ТОМАС АУЗД №МДТ-237/13.03.2018г.
10. Н4-МДТ-1660-1/18.06.2018г. ЕНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ АУЗД №МДТ-236/13.03.2018г.
11. Н4-МДТ-1661-1/18.06.2018г. ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ САВОВ АУЗД №МДТ-235/13.03.2018г.
12. Н4-МДТ-1662-1/18.06.2018г. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ АНГЕЛОВ АУЗД №МДТ-234/13.03.2018г.
13. Н4-МДТ-1663-1/18.06.2018г. ТОДОР КИРИЛОВ МУТАФЧИЙСКИ АУЗД №МДТ-233/13.03.2018г.
14. Н4-МДТ-1645-1/18.06.2018г. КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ КОНСТАНТИНОВ АУЗД №МДТ-230/13.03.2018г.
15. Н4-МДТ-1646-1/18.06.2018г. ВЪЛКАН ИВАНОВ СТОЙКОВСКИ АУЗД №МДТ-229/13.03.2018г.
16. Н4-МДТ-1647-1/18.06.2018г. ЦОНКА ЖЕЛЯЗКОВА БАКАЛОВА АУЗД №МДТ-228/12.03.2018г.
17. Н4-МДТ-1648-1/18.06.2018г. ТАНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА АУЗД №МДТ-228/12.03.2018г.
18. Н4-МДТ-1639-1/18.06.2018г. ЕЛИЗАВЕТА СТАНИСЛАВОВНА НИКИТИНА АУЗД №МДТ-226/12.03.2018г.
19. Н4-МДТ-1642-1/18.06.2018г. БОГДАН ХУМАЧЕВСКИ АУЗД №МДТ-223/12.03.2018г.
20. Н4-МДТ-1613-1/18.06.2018г. КЕТИ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА АУЗД №МДТ-222/12.03.2018г.
21. Н4-МДТ-1615-1/18.06.2018г. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ АУЗД №МДТ-220/12.03.2018г.
22. Н4-МДТ-1616-1/18.06.2018г. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ КИЧЕВ АУЗД №МДТ-219/12.03.2018г.
23. Н4-МДТ-1617-1/18.06.2018г. АТНАС КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ АУЗД №МДТ-218/12.03.2018г.
24. Н4-МДТ-1619-1/18.06.2018г. ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ДОБРЯКОВА АУЗД №МДТ-216/12.03.2018г.
25. Н4-МДТ-1621-1/18.06.2018г. СТАМАТ АНДРЕЕВ ЕДРЕВ АУЗД №МДТ-214/12.03.2018г.
26. Н4-МДТ-1622-1/18.06.2018г. ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПУЛЯЕВ АУЗД №МДТ-213/12.03.2018г.
27. Н4-МДТ-1608-1/18.06.2018г. ГАРЕТ УИЛФРЕД АРНЪР АУЗД №МДТ-212/12.03.2018г.
29. Н4-МДТ-1607-1/18.06.2018г. ИВАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА АУЗД №МДТ-211/12.03.2018г.
30. Н4-МДТ-1609-1/18.06.2018г. НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-210/12.03.2018г.
31. Н4-МДТ-1610-1/18.06.2018г. ШЕУ НАЙДУ АУЗД №МДТ-209/12.03.2018г.
32. Н4-МДТ-1611-1/18.06.2018г. ОЛГА ВАЛЕНТИНОВНА ЛАЗАРЕВА АУЗД №МДТ-208/12.03.2018г.
33. Н4-МДТ-1612-1/18.06.2018г. МИХАИЛ ГАНЧЕВ МИХОВ АУЗД №МДТ-207/12.03.2018г.
34. Н4-МДТ-1602-1/18.06.2018г. БОЙКО ИЛИЕВ РАШКВ АУЗД №МДТ-206/12.03.2018г.
35. Н4-МДТ-1603-1/18.06.2018г. МАРИЯ МАРИНОВА МИХОВА-РАШКОВА АУЗД №МДТ-205/12.03.2018г.
36. Н4-МДТ-1606-1/18.06.2018г. МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ НИХАЕВ АУЗД №МДТ-201/12.03.2018г.
37. Н4-МДТ-1566-1/18.06.2018г. ОЛЬГА БОРИСОВНА МАМОНОВА АУЗД №МДТ-200/07.03.2018г.
38. Н4-МДТ-1565-1/18.06.2018г. ХЯЛМАР ЕЙЙОЛФУР ЙОНСОН АУЗД №МДТ-199/07.03.2018г.
39. Н4-МДТ-1564-1/18.06.2018г. НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА СТАВРЕВА АУЗД №МДТ-198/07.03.2018г.
40. Н4-МДТ-1563-1/18.06.2018г. ШУКРИ АЛМАСРИ АЛХАДИ РАМАДАН АУЗД №МДТ-197/07.03.2018г.
41. Н4-МДТ-1560-1/18.06.2018г. ДУШАН СТОЛИЧ АУЗД №МДТ-194/07.03.2018г.
42. Н4-МДТ-1559-1/18.06.2018г. ПИТЪР УИЛЯМ УУД АУЗД №МДТ-193/07.03.2018г.
43. Н4-МДТ-1557-1/18.06.2018г. ИВАН АТАНАСОВ КАТРАФИЛОВ АУЗД №МДТ-191/07.03.2018г.
44. Н4-МДТ-1555-1/18.06.2018г. ВАЛДЕМАРС БАЛГРУШАЙТИС АУЗД №МДТ-189/07.03.2018г.
45. Н4-МДТ-1553-1/18.06.2018г. ИГОР НИКОЛАЕВИЧ ЛАКШИН АУЗД №МДТ-187/07.03.2018г.
46. Н4-МДТ-1550-1/18.06.2018г. ДАРРЕН АН ДЖАКСЪН АУЗД №МДТ-184/07.03.2018г.
47. Н4-МДТ-1547-1/18.06.2018г. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТОЕВ АУЗД №МДТ-181/07.03.2018г.
48. Н4-МДТ-1546-1/18.06.2018г. СВЕТЛАНА ПОВЛОВНА АГАБАБЯН Аузд №МДТ-180/07.03.2018г.
49. Н4-МДТ-1545-1/18.06.2018г. РАМЗИ МИШЕЛ СААД АУЗД №МДТ-178/07.03.2018г.
50. Н4-МДТ-1544-1/18.06.2018г. ГИНКА ЗАХАРИЕВА КАРБОВА АУЗД №МДТ-177/07.03.2018г.
 

Настоящият списък е в сила за периода от 18.06.2018г. до 03.07.2018г.