четвъртък,21 ЮНИ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-2002-1/21.06.2018г. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАРАСОВА АУЗД №МДТ-400/28.03.2018г.
2. Н4-МДТ-2003-1/21.06.2018г. МАЙКЪЛ ДЖОН РИЙГАН АУЗД №МДТ-399/28.03.2018г.
3. Н4-МДТ-2004-1/21.06.2018г. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ МЕЛФАНОВ АУЗД №МДТ-398/28.03.2018г.
4. Н4-МДТ-2005-1/21.06.2018г. ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ АУЗД №МДТ-396/28.03.2018г.
5. Н4-МДТ-2006-1/21.06.2018 ДАРЕЛ ДЖЕЙМС ФОРМАН АУЗД №МДТ-395/28.03.2018г.
6. Н4-МДТ-2007-1/21.06.2018г. ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ПЛЕНИН АУЗД №МДТ-394/28.03.2018г.
7. Н4-МДТ-1991-1/21.06.2018г. ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛЧЕВ АУЗД №МДТ-392/28.03.2018г.
8. Н4-МДТ-1993-1/21.06.2018г. ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВНА ОБРАЗЦОВА АУЗД №МДТ-391/28.03.2018г.
9. Н4-МДТ-1994-1/21.06.2018г. АНТЪНИ МАРТИН БАЛАНТАЙН АУЗД №МДТ-389/28.03.2018г.
10. Н4-МДТ-1997-1/21.06.2018г. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СЕРОВ АУЗД №МДТ-387/28.03.2018г.
11. Н4-МДТ-1998-1/21.06.2018г. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ МАРКЕЛОВ АУЗД №МДТ-386/28.03.2018г.
12. Н4-МДТ-1999-1/21.06.2018г. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ АУЗД №МДТ-385/28.03.2018г.
13. Н4-МДТ-2000-1/21.06.2018г. ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФАБРИЦИУС АУЗД №МДТ-384/28.03.2018г.
14. Н4-МДТ-2001-1/21.06.2018г. НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ВЕРШИНИНА АУЗД №МДТ-383/28.03.2018г.
15. Н4-МДТ-1981-1/21.06.2018г. ДИАН СОТИРОВ БОРИСОВ АУЗД №МДТ-382/28.03.2018г.
16. Н4-МДТ-1982-1/21.06.2018г. ИЪН ДАУЛИНГ АУЗД №МДТ-381/28.03.2018г.
17. Н4-МДТ-1983-1/21.06.2018г. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КАБАКЦОВ АУЗД №МДТ-380/28.03.2018г.
18. Н4-МДТ-1984-1/21.06.2018г. МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГРЕБЕННИКОВА АУЗД №МДТ-379/28.03.2018г.
19. Н4-МДТ-1985-1/21.06.2018г. РАИСА НИКОЛАЕВНА ПОНАМАРЕНКО АУЗД №МДТ-378/28.03.2018г.
20. Н4-МДТ-1986-1/21.06.2018г. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА АУЗД №МДТ-377/28.03.2018г.
21. Н4-МДТ-1988-1/21.06.2018г. КЕВИН ЕДУАРД КИЙФ АУЗД №МДТ-375/28.03.2018г.
22. Н4-МДТ-1989-1/21.06.2018г. ЗОЯ БОРИСОВНА ТИМОШЕНКО АУЗД №МДТ-374/28.03.2018г.
23. Н4-МДТ-1990-1/21.06.2018г. КРАСИМИР НИКОЛОВ ТАКОВ АУЗД №МДТ-373/28.03.2018г.
24. Н4-МДТ-1942-1/21.06.2018г. ПАТРИК ДЖОУЗЕФ МЕРИ ФОЛАН АУЗД №МДТ-372/28.03.2018г.
25. Н4-МДТ-1943-1/21.06.2018г. ПАВЕЛ ИВАНОВ СИРАКОВ АУЗД №МДТ-371/28.03.2018г.
26. Н4-МДТ-1945-1/21.06.2018г. ДЕЯН ИВАНОВ АВРАМОВ АУЗД №МДТ-369/28.03.2018г.
27. Н4-МДТ-1946-1/21.06.2018г. АНДРЮ ГИЛМОР АУЗД №МДТ-368/28.03.2018г.
29. Н4-МДТ-1947-1/21.06.2018г. СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ СТЕПАНОВ АУЗД №МДТ-367/27.03.2018г.
30. Н4-МДТ-1948-1/21.06.2018г. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЛАЧКОВ АУЗД №МДТ-366/27.03.2018г.
31. Н4-МДТ-1937-1/21.06.2018г. НИКОЛАЙ СЛАВОВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-364/27.03.2018г.
32. Н4-МДТ-1936-1/21.06.2018г. НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА БУРДЖАНАДЗЕ АУЗД №МДТ-363/27.03.2018г.
33. Н4-МДТ-1939-1/21.06.2018г. АЛИСИЯ МАРИЯ ВЕРОНИКА ЛИНЕВИЧ АУЗД №МДТ-362/27.03.2018г.
34. Н4-МДТ-1940-1/21.06.2018г. ДЖЪРЗИ ЯН ЛИНЕВИЧ АУЗД №МДТ-361/27.03.2018г.
35. Н4-МДТ-1941-1/21.06.2018г. АЛЬВИНА ПАВЛОВНА ПАНФИМОВА АУЗД №МДТ-360/27.03.2018г.
36. Н4-МДТ-1926-1/21.06.2018г. ГЕНАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ АУЗД №МДТ-359/27.03.2018г.
37. Н4-МДТ-1930-1/21.06.2018г. ЛЮБОВЬ НИКОЛОВНА БОГАЧ АУЗД №МДТ-355/27.03.2018г.
38. Н4-МДТ-1931-1/21.06.2018г. ЛЕЙЛЯ ХАЛЕЛОВНА ТОРОПЕЕВА АУЗД №МДТ-354/27.03.2018г.
39. Н4-МДТ-1933-1/21.06.2018г. АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОРОПЕЕВ АУЗД №МДТ-353/27.03.2018г.
40. Н4-МДТ-1934-1/21.06.2018г. ХРИСТО КОСТАДИНОВ ГЮРОВ АУЗД №МДТ-352/27.03.2018г.
41. Н4-МДТ-1935-1/21.06.2018г. ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА НЕЙЧЕВА АУЗД №МДТ-351/27.03.2018г.
42. Н4-МДТ-1864-1/21.06.2018г. СТЕФАН ИВАНОВ НЕЙЧЕВ АУЗД №МДТ-350/27.03.2018г.
43. Н4-МДТ-1865-1/21.06.2018г. ИРИНА ФЕДОРОВНА ПЕТРУХИНА АУЗД №МДТ-349/27.03.2018г.
44. Н4-МДТ-1866-1/21.06.2018г. БЬОРНАР ПЕДЕРСЕН АУЗД №МДТ-348/27.03.2018г.
45. Н4-МДТ-1867-1/21.06.2018г. КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ КРЪЖАНОВСКИЙ АУЗД №МДТ-347/27.03.2018г.
46. Н4-МДТ-1868-1/21.06.2018г. ИАН АНДРЮ СТИВАНСЪН АУЗД №МДТ-346/23.03.2018г.
47. Н4-МДТ-1870-1/21.06.2018г. МЕРИ ДЖЕРАЛДИН КИО АУЗД №МДТ-344/23.03.2018г.
48. Н4-МДТ-1860-1/21.06.2018г. ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ БОГАТЪЙ АУЗД №МДТ-340/23.03.2018г.
49. Н4-МДТ-1861-1/21.06.2018г. ИСАБЕЛ ЕРНАНДЕС ВИЕДМА АУЗД №МДТ-339/23.03.2018г.
50. Н4-МДТ-1862-1/21.06.2018г. КОСТАДИН СТАЛИНОВ СТОЯНОВ АУЗД №МДТ-338/23.03.2018г.
51. Н4-МДТ-1854-1/21.06.2018г. РОМАН ПЕТРОВИЧ ЛАПИН АУЗД №МДТ-336/23.03.2018г.
52. Н4-МДТ-1858-1/21.06.2018г. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА АУЗД №МДТ-332/23.03.2018г.
53. Н4-МДТ-1844-1/21.06.2018г. АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ТРОФИМОВА АУЗД №МДТ-331/23.03.2018г.
54. Н4-МДТ-1845-1/21.06.2018г. АННА ЙОЛАНТА БУТАНИ АУЗД №МДТ-330/23.03.2018г.
55. Н4-МДТ-1846-1/21.06.2018г. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ АУЗД №МДТ-329/23.03.2018г.
56. Н4-МДТ-1847-1/21.06.2018г. ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ БОРОНТОВ АУЗД №МДТ-328/23.03.2018г.
57. Н4-МДТ-1848-1/21.06.2018г. ДЕЙВИД ФРЕДЕРИК ГЛАЗРОУ АУЗД №МДТ-327/23.03.2018г.
58. Н4-МДТ-1849-1/21.06.2018г. ТАРАК МАСРИ АЛХАДИ РАМАДАН АУЗД №МДТ-326/23.03.2018г.
59. Н4-МДТ-1850-1/21.06.2018г. ДЕРЕК СМИТ АУЗД №МДТ-324/23.03.2018г.
60. Н4-МДТ-1852-1/21.06.2018г. СВЕТЛАНА АЛЛИК АУЗД №МДТ-323/23.03.2018г.
61. Н4-МДТ-1853-1/21.06.2018г. МАЙКЪЛ ФРАНСИС МЪЛХЪРН АУЗД №МДТ-322/23.03.2018г.
62. Н4-МДТ-2198-1/21.06.2018г. ЖАН ПОЛ РОЛАН АУЗД №МДТ-499/16.04.2018г.
63. Н4-МДТ-2197-1/21.06.2018г. ЙОРДАНКА ЛЮЦКАНОВА ВЪЛКОВА АУЗД №МДТ-498/16.04.2018г.
64. Н4-МДТ-2196-1/21.06.2018г. ДЖЕЙМС ИГНЕЙШЪС ЛИНЧ АУЗД №МДТ-497/16.04.2018г.
65. Н4-МДТ-2195-1/21.06.2018г. ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КЛЮЕВ АУЗД №МДТ-495/16.04.2018г.
66. Н4-МДТ-2194-1/21.06.2018г. НАДИЯ НАИМОВНА МАКСУТОВА АУЗД №МДТ-494/16.04.2018г.
67. Н4-МДТ-2193-1/21.06.2018г. МАРТИН МАРТИНОВ МАВРОВ АУЗД №МДТ-493/16.04.2018г.
68. Н4-МДТ-2192-1/21.06.2018г. ИЛИНА МАРТИНОВА МАВРОВА АУЗД №МДТ-492/16.04.2018г.
69. Н4-МДТ-2190-1/21.06.2018г. КРЪСТЮ АПОСТОЛОВ ТУЛЕВ АУЗД №МДТ-490/16.04.2018г.
70. Н4-МДТ-2188-1/21.06.2018г. ЯНКА ПЕТРОВА МИНЧЕВА АУЗД №МДТ-486/16.04.2018г.
71. Н4-МДТ-2187-1/21.06.2018г. АНАТОЛИЙ КИРИЛЕВ МЛАДЕНОВ АУЗД №МДТ-485/16.04.2018г.
72. Н4-МДТ-2186-1/21.06.2018г. АННА МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА АУЗД №МДТ-484/16.04.2018г.
73. Н4-МДТ-2184-1/21.06.2018г. ДЖЕМА ЛУИЗ УИЛИЯМС АУЗД №МДТ-482/16.04.2018г.
74. Н4-МДТ-2180-1/21.06.2018г. МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ЧИФИЛЬОНОВА АУЗД №МДТ-479/13.04.2018г.
75. Н4-МДТ-2179-1/21.06.2018г. КАРИМ СИЦА ГАБИР АУЗД №МДТ-478/13.04.2018г.
76. Н4-МДТ-2178-1/21.06.2018г. ДИМИТЪР ДАМЯНОВ СТАНЧЕВ АУЗД №МДТ-476/13.04.2018г.
77. Н4-МДТ-2177-1/21.06.2018г. ОЛГЬА ВАСИЛЬЕВНА АУЗД №МДТ-475/13.04.2018г.
78. Н4-МДТ-2174-1/21.06.2018г. ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА СЕНДЕВИЧ АУЗД №МДТ-473/13.04.2018г.
79. Н4-МДТ-2172-1/21.06.2018г. СИМОНЕ МАРИЯ ВЕНДЕВИВЕРЕ АУЗД №МДТ-471/13.04.2018г.
80. Н4-МДТ-2171-1/21.06.2018г. РОЛАНД ТИОДОР АЛФОНС ДАРКОН АУЗД №МДТ-470/13.04.2018г.
81. Н4-МДТ-2131-1/21.06.2018г. ПАТРИК ЕРИН ШОУ АУЗД №МДТ-437/11.04.2018г.
82. Н4-МДТ-2129-1/21.06.2018г. УЕНДИ МЕРЕЛИН КОКС АУЗД №МДТ-439/11.04.2018г.
83. Н4-МДТ-2155-1/21.06.2018г. АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЮЗЮМОВ АУЗД №МДТ-454/13.04.2018г.
84. Н4-МДТ-2154-1/21.06.2018г. ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА СЮЗЮМОВА АУЗД №МДТ-453/13.04.2018г.
85. Н4-МДТ-2153-1/21.06.2018г. ВОЙЦИЕХ МУЗАЛ АУЗД №МДТ-452/13.04.2018г.
86. Н4-МДТ-2152-1/21.06.2018г. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ АУЗД №МДТ-451/13.04.2018г.
87. Н4-МДТ-2146-1/21.06.2018г. АГНЕШКА КАРОЛИНА МАЗУР АУЗД №МДТ-449/13.04.2018г.
88. Н4-МДТ-2145-1/21.06.2018г. ЮРИЙ РОМАНОВИЧ БОРОВСКИЙ АУЗД №МДТ-448/13.04.2018г.
89. Н4-МДТ-2142-1/21.06.2018г. НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА РАКОВА АУЗД №МДТ-445/13.04.2018г.
90. Н4-МДТ-2141-1/21.06.2018г. ВЕРА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТЕВА АУЗД №МДТ-444/13.04.2018г.
91. Н4-МДТ-2140-1/21.06.2018г. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СИСЕНКО АУЗД №МДТ-443/13.04.2018г.
92. Н4-МДТ-2139-1/21.06.2018г. ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТИМОЖЕЕВ АУЗД №МДТ-442/11.04.2018г.
93. Н4-МДТ-2138-1/21.06.2018г. ОЛГА БОРИСОВНА СТАТУЕВА АУЗД №МДТ-441/11.04.2018г.
94. Н4-МДТ-2137-1/21.06.2018г. ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ЛИ АУЗД №МДТ-440/11.04.2018г.
95. Н4-МДТ-2169-1/21.06.2018г. СТАНИМИР ГОСТОДИНОВ ДИМИТРОВ АУЗД №МДТ-468/13.04.2018г.
96. Н4-МДТ-2167-1/21.06.2018г. ИВАН АНДРЕЕВИЧ ПОЗДНЕЕВ АУЗД №МДТ-466/13.04.2018г.
97. Н4-МДТ-2166-1/21.06.2018г. ДЕЗМЪНД ФАЙНС АУЗД №МДТ-465/13.04.2018г.
98. Н4-МДТ-2164-1/21.06.2018г. ПЕТЯ АНГЕЛОВА СИДЕРОВА АУЗД №МДТ-463/13.04.2018г.
99. Н4-МДТ-2162-1/21.06.2018г. ДЕЙВИД ФРЕДЕРИК КРАУФОРД АУЗД №МДТ-461/13.04.2018г.
100. Н4-МДТ-2159-1/21.06.2018г. ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ КОРШУН АУЗД №МДТ-458/13.04.2018г.
101. Н4-МДТ-2508-1/21.06.2018г. ВЕНЕТА АТАНАСОВА БОРИСОВА АУЗД №МДТ-457/13.04.2018г.
102. Н4-МДТ-2509-1/21.06.2018г. БОРИС КЛИМЕНТОВ БОРИСОВ АУЗД №МДТ-456/13.04.2018г.
103. Н4-МДТ-2119-1/21.06.2018г. АГНЕС РАЙЛИ АУЗД №МДТ-434/11.04.2018г.
104. Н4-МДТ-2133-1/21.06.2018г. БОЖЕНА ЕЛБЖЕТА КЛИМАШЕВСКА АУЗД №МДТ-434/11.04.2018г.
105. Н4-МДТ-2130-1/21.06.2018г. АГРИС МАРТИНСОНС АУЗД №МДТ-438/11.04.2018г.
106. Н4-МДТ-2120-1/21.06.2018г. ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА МЕЛХАНОВА АУЗД №МДТ-432/11.04.2018г.
107. Н4-МДТ-2121-1/21.06.2018г. ПАТРИК ШОУСЕФ ЛЕНЪН АУЗД №МДТ-431/11.04.2018г.
108. Н4-МДТ-2122-1/21.06.2018г. АРТУРС ГРУДОВСКИС АУЗД №МДТ-430/11.04.2018г.
109. Н4-МДТ-2123-1/21.06.2018г. ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛЛОВ АУЗД №МДТ-429/11.04.2018г.
110. Н4-МДТ-2124-1/21.06.2018г. КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВ АУЗД №МДТ-428/11.04.2018г.
111. Н4-МДТ-2125-1/21.06.2018г. ИСМАИЛ ХАСАНОВ МУРТАЗОВ АУЗД №МДТ-427/11.04.2018г.
112. Н4-МДТ-2126-1/21.06.2018г. АЛЕКСАНДРА ЧИСИЕЛСКА АУЗД №МДТ-426/11.04.2018г.
113. Н4-МДТ-2127-1/21.06.2018г. ЛЮБОВ МИХАЙЛОВНА ТАРАМОВА АУЗД №МДТ-425/11.04.2018г.
114. Н4-МДТ-2128-1/21.06.2018г. АРНО ЛЬОЖЬОН АУЗД №МДТ-424/11.04.2018г.
115. Н4-МДТ-2076-1/21.06.2018г. АНДРЕЙ ЮРИЕВИЧ ЛЪЗЛОВ АУЗД №МДТ-422/10.04.2018г.
116. Н4-МДТ-2077-1/21.06.2018г. ГАРИ СТИВЪНСЪН АУЗД №МДТ-421/10.04.2018г.
117. Н4-МДТ-2078-1/21.06.2018г. ВЛАДИМИР ИСТОФОРОВИЧ НАХШУНОВ АУЗД №МДТ-420/10.04.2018г.
118. Н4-МДТ-2079-1/21.06.2018г. ОЛЕГ ШАТС АУЗД №МДТ-419/10.04.2018г.
119. Н4-МДТ-2081-1/21.06.2018г. ДИАН РАДЕВ МЪНЕВ АУЗД №МДТ-417/10.04.2018г.
120. Н4-МДТ-2082-1/21.06.2018г. ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОСТАПЕНКО АУЗД №МДТ-416/10.04.2018г.
121. Н4-МДТ-2083-1/21.06.2018г. КАТРИН АЛИВ ФЪРИ АУЗД №МДТ-415/10.04.2018г.
122. Н4-МДТ-2084-1/21.06.2018г. АНДРЕЙ ЕДУАРДОВИЧ НЕЩАДИН АУЗД №МДТ-414/10.04.2018г.
123. Н4-МДТ-2085-1/21.06.2018г. ПИТЪР РОБАРТ ХАУТЪРН АУЗД №МДТ-413/10.04.2018г.
124. Н4-МДТ-2086-1/21.06.2018г. ЛИЗА ДЖЕЙН ХАРДИНГ АУЗД №МДТ-412/10.04.2018г.
125. Н4-МДТ-2087-1/21.06.2018г. НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА КОСИГИНА АУЗД №МДТ-411/10.04.2018г.
126. Н4-МДТ-2088-1/21.06.2018г. ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ САВЕНКОВ АУЗД №МДТ-410/10.04.2018г.
127. Н4-МДТ-2089-1/21.06.2018г. ЕЛИЗАБЕТ МАРИ ЛЕЖЕВСКИ АУЗД №МДТ-409/10.04.2018г.
128. Н4-МДТ-2090-1/21.06.2018г. ЛЕСЛИ ЛЕЖЕВСКИ АУЗД №МДТ-408/10.04.2018г.
129. Н4-МДТ-2659-1/21.06.2018г. ФРАНСИС ЕДУАРД УОНДЪР ЛИ АУЗД №МДТ-407/10.04.2018г.
130. Н4-МДТ-2092-1/21.06.2018г. ЛАРИСА ВАСИЛИЕВНА ХАЗОВА АУЗД №МДТ-406/04.04.2018г.
131. Н4-МДТ-2093-1/21.06.2018г. ВАЛЕРИ СТЕБАКОВ АУЗД №МДТ-405/10.04.2018г.
132. Н4-МДТ-2095-1/21.06.2018г. АЛЕКСАНДРА МАРИА ШИКОРА АУЗД №МДТ-403/10.04.2018г.
       
       
       

 

Настоящият списък е в сила за периода от 21.06.2018г. до 06.07.2018г.