вторник,26 ЮНИ 2018Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-2287-1/26.06.2018г. АЛЛА СЕМЕНОВНА ДАВИДОВА АУЗД №МДТ-549/18.04.2018г.
2. Н4-МДТ-2286-1/26.06.2018г. КРИСТОФЪР СТЕФАН ИНГЛИШ АУЗД №МДТ-548/18.04.2018г.
3. Н4-МДТ-2285-1/26.06.2018г. СКОТ ДЖЕЙМС ДЕМИТРИУС ПАНЧУК АУЗД №МДТ-547/18.04.2018г.
4. Н4-МДТ-2282-1/26.06.2018г. ЖИВКО СЛАВОВ ЛЕКОВ АУЗД №МДТ-544/18.04.2018г.
5. Н4-МДТ-2280-1/26.06.2018г. МИХАИЛ ПЕТРОВ АНТОНОВ АУЗД №МДТ-542/18.04.2018г.
6. Н4-МДТ-2279-1/26.06.2018г. РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИВАЛОВ АУЗД №МДТ-541/18.04.2018г.
7. Н4-МДТ-2277-1/26.06.2018г. ПАВЕЛ ДОБРИНОВ ПЕТРОШЕВ АУЗД №МДТ-539/18.04.2018г.
8. Н4-МДТ-2275-1/26.06.2018г. АЛЕКСАНР ВАЛЕРЬЕВИЧ ВАСЕНЕВ АУЗД №МДТ-537/18.04.2018г.
9. Н4-МДТ-2274-1/26.06.2018г. АЛЕКСЕЙ НИКИЛАЕВИЧ КРЮКОВ АУЗД №МДТ-536/18.04.2018г.
10. Н4-МДТ-2272-1/26.06.2018г. САМ УИНКЛЕС АУЗД №МДТ-534/18.04.2018г.
11. Н4-МДТ-2271-1/26.06.2018г. КЕВИН ПАТРИК МАК КЪЛАХ АУЗД №МДТ-533/18.04.2018г.
12. Н4-МДТ-2270-1/26.06.2018г. ДЖОН ТОНЕР АУЗД №МДТ-532/18.04.2018г.
13. Н4-МДТ-2269-1/26.06.2018г. МИКОЛА МИКОЛАЕВИЧ ЯЩЕНКО АУЗД №МДТ-531/18.04.2018г.
14. Н4-МДТ-2268-1/26.06.2018г. АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ АЛЬКЕМА АУЗД №МДТ-530/18.04.2018г.
15. Н4-МДТ-2254-1/26.06.2018г. АЛЕКСАНДЪР МИХАЛИК АУЗД №МДТ-528/17.04.2018г.
16. Н4-МДТ-2253-1/26.06.2018г. МАРИНА ВАЛЕРИАНОВНА ПРИВАЛОВА АУЗД №МДТ-527/17.04.2018г.
17. Н4-МДТ-2252-1/26.06.2018г. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КОКШАРОВ АУЗД №МДТ-526/17.04.2018г.
18. Н4-МДТ-2251-1/26.06.2018г. КЕВИН ЧАПМАН АУЗД №МДТ-525/17.04.2018г.
19. Н4-МДТ-2250-1/26.06.2018г. ЖЯУДЯТ АССАДОВИЧ ВАЛЕЕВ АУЗД №МДТ-524/17.04.2018г.
20. Н4-МДТ-2249-1/26.06.2018г. ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕСЯТОВ АУЗД №МДТ-523/17.04.2018г.
21. Н4-МДТ-2320-1/26.06.2018г. НУНЕ ДЕМИКОВНА АЛОЯН АУЗД №МДТ-560/20.04.2018г.
22. Н4-МДТ-2319-1/26.06.2018г. АНДРЮ ДЪНИЪН МОТ АУЗД №МДТ-559/20.04.2018г.
23. Н4-МДТ-2311-1/26.06.2018г. ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАСЛЕННИКОВА АУЗД №МДТ-558/20.04.2018г.
24. Н4-МДТ-2309-1/26.06.2018г. ДЕЙВИД РЕЙМЪНД МАКНИЙЛ АУЗД №МДТ-557/20.04.2018г.
25. Н4-МДТ-2308-1/26.06.2018г. САРА НОРИШ АУЗД №МДТ-556/20.04.2018г.
26. Н4-МДТ-2307-1/26.06.2018г. ДЖЕЙМИ ПИТЪР НОРИШ АУЗД №МДТ-555/20.04.2018г.
27. Н4-МДТ-2306-1/26.06.2018г. РОЗАЛИ КЪРАН АУЗД №МДТ-554/20.04.2018г.
29. Н4-МДТ-2305-1/26.06.2018г. КОН МАКАРТИ АУЗД №МДТ-553/20.04.2018г.
30. Н4-МДТ-2304-1/26.06.2018г. ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ГЛУХОВА АУЗД №МДТ-552/20.04.2018г.
31. Н4-МДТ-2247-1/26.06.2018г. ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА АУЗД №МДТ-521/17.04.2018г.
32. Н4-МДТ-2245-1/26.06.2018г. ПИТЪР УИЛЯМ ФЕРГЮСЪН АУЗД №МДТ-518/17.04.2018г.
33. Н4-МДТ-2244-1/26.06.2018г. СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БАГАДУХОВ АУЗД №МДТ-517/17.04.2018г.
34. Н4-МДТ-2243-1/26.06.2018г. МАРИЯ ГОРЛОВА АУЗД №МДТ-516/17.04.2018г.
35. Н4-МДТ-2242-1/26.06.2018г. СЕЛВИН ГИЛС ПАЙ АУЗД №МДТ-515/17.04.2018г.
36. Н4-МДТ-2241-1/26.06.2018г. АНДЖЕЛА МАРИЯ БАБЕТА ХАРДИНГ АУЗД №МДТ-514/17.04.2018г.
37. Н4-МДТ-2240-1/26.06.2018г. КОЛИН ХАРДИНГ АУЗД №МДТ-513/17.04.2018г.
38. Н4-МДТ-2239-1/26.06.2018г. МИНКА ДЖЕНКОВА ХАРАЛАМПИЕВА АУЗД №МДТ-512/17.04.2018г.
39. Н4-МДТ-2238-1/26.06.2018г. СТОЯНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА АУЗД №МДТ-511/17.04.2018г.
40. Н4-МДТ-2237-1/26.06.2018г. ПОЛ ТЕРЪНС ДЖОН МАЙНЪН АУЗД №МДТ-509/17.04.2018г.
41. Н4-МДТ-2236-1/26.06.2018г. ДЖОНАТАН МУУНИ АУЗД №МДТ-508/17.04.2018г.
42. Н4-МДТ-2232-1/26.06.2018г. МАЕР ДЖЕЙМС ЛАГАСИ АУЗД №МДТ-505/17.04.2018г.
43. Н4-МДТ-2231-1/26.06.2018г. ТАТЯНА ВАСИЛЕВНА КРИВДА АУЗД №МДТ-504/17.04.2018г.
44. Н4-МДТ-2230-1/26.06.2018г. МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА КРИШИНА АУЗД №МДТ-502/17.04.2018г.
45. Н4-МДТ-2502-1/26.06.2018г. ЖЕЛЬО КОЛЕВ ЖЕЛЕВ АУЗД №МДТ-617/24.04.2018г.
46. Н4-МДТ-2376-1/26.06.2018г. ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЕВСТАФИЕВА АУЗД №МДТ-579/20.04.2018г.
47. Н4-МДТ-2369-1/26.06.2018г. ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ЕВСТИФЕЕВ АУЗД №МДТ-578/20.04.2018г.
48. Н4-МДТ-2368-1/26.06.2018г. ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ТРИФОНОВА АУЗД №МДТ-577/20.04.2018г.
49. Н4-МДТ-2503-1/26.06.2018г. АНДРЕЙ БРАТЕРСКИЙ АУЗД №МДТ-616/24.04.2018г.
50. Н4-МДТ-2511-1/26.06.2018г. НИКОЛА САИНЧУК АУЗД №МДТ-614/24.04.2018г.
51. Н4-МДТ-2512-1/26.06.2018г. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ САФРАНОВ АУЗД №МДТ-613/24.04.2018г.
52. Н4-МДТ-2513-1/26.06.2018г. СИНДИ ДИЛАН АУЗД №МДТ-612/24.04.2018г.
53. Н4-МДТ-2514-1/26.06.2018г. СТИВЪН МАРИЕТЕ АЛФОНСИН ЛИРОЙ АУЗД №МДТ-611/24.04.2018г.
54. Н4-МДТ-2506-1/26.06.2018г. СВЕТЛАНА ГРИГОРИЕВНА КАТАЛЕВСКАЯ АУЗД №МДТ-609/20.04.2018г.
55. Н4-МДТ-2507-1/26.06.2018г. ИРЖИ ПЕШЕК АУЗД №МДТ-608/20.04.2018г.
56. Н4-МДТ-2419-1/26.06.2018г. ПАПИН ЕДИКОМИЧ АЙРАПЕТЯН АУЗД №МДТ-598/20.04.2018г.
57. Н4-МДТ-2418-1/26.06.2018г. ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ШЕВЦОВ АУЗД №МДТ-597/20.04.2018г.
58. Н4-МДТ-2417-1/26.06.2018г. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТКАЧ АУЗД №МДТ-596/20.04.2018г.
59. Н4-МДТ-2416-1/26.06.2018г. АНЕТА БАРБАРА ПАВЛОВСКА АУЗД №МДТ-595/20.04.2018г.
60. Н4-МДТ-2413-1/26.06.2018г. ИНГА АРТАМОНОВА АУЗД №МДТ-592/20.04.2018г.
61. Н4-МДТ-2412-1/26.06.2018г. СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ПАВЛЕНКО АУЗД №МДТ-591/20.04.2018г.
62. Н4-МДТ-2410-1/26.06.2018г. КАРИН МАРИ МЪРИ АУЗД №МДТ-589/20.04.2018г.
63. Н4-МДТ-2409-1/26.06.2018г. КЕЙТ МЪРИ АУЗД №МДТ-588/20.04.2018г.
64. Н4-МДТ-2408-1/26.06.2018г. РОБЕРТ ДЖЕЙМС КРЕЙГ АУЗД №МДТ-587/20.04.2018г.
65. Н4-МДТ-2404-1/26.06.2018г. ШИШМАН СТОЙНЕВ ВАСИЛЕВ АУЗД №МДТ-583/20.04.2018г.
66. Н4-МДТ-2403-1/26.06.2018г. АННА ВИКТОРОВНА АРХАНГЕЛСКАЯ АУЗД №МДТ-582/20.04.2018г.
67. Н4-МДТ-2502-1/26.06.2018г. ДЖОНОВАН ДЕЙВИД БЕЙТИ АУЗД №МДТ-581/20.04.2018г.
68. Н4-МДТ-2322-1/26.06.2018г. СПАС СТОЯНОВ КОРДУВ АУЗД №МДТ-561/20.04.2018г.
69. Н4-МДТ-2381-1/26.06.2018г. РОЗА МАТИРОСЯН АУЗД №МДТ-580/20.04.2018г.
70. Н4-МДТ-2317-1/26.06.2018г. ГАЛИНА АНАТОЛИЕВНА САФРОНОВА АУЗД №МДТ-574/20.04.2018г.
71. Н4-МДТ-2316-1/26.06.2018г. ЯДВИГА ТЕРЕСА ГАВЕЛ-ВОЙТИЛА АУЗД №МДТ-573/20.04.2018г.
72. Н4-МДТ-2315-1/26.06.2018г. ХЕЛЪН МУУРХАУЗ АУЗД №МДТ-572/20.04.2018г.
73. Н4-МДТ-2314-1/26.06.2018г. МАЙКЪЛ ВИНССЕНТ БРАДИ АУЗД №МДТ-571/20.04.2018г.
74. Н4-МДТ-2313-1/26.06.2018г. ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЧЕМАСОВ АУЗД №МДТ-570/20.04.2018г.
75. Н4-МДТ-2312-1/26.06.2018г. ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОСОЛАПОВ АУЗД №МДТ-569/20.04.2018г.
76. Н4-МДТ-2310-1/26.06.2018г. НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЕНИКЕЕВА АУЗД №МДТ-568/20.04.2018г.
77. Н4-МДТ-2326-1/26.06.2018г. НАТАЛИЯ БАЛСЕВИЧ АУЗД №МДТ-565/20.04.2018г.

Настоящият списък е в сила за периода от 26.06.2018г. до 11.07.2018г.