Кметът на Несебър се срещна с жители на с. Баня

Кметът на Несебър се срещна

Кметът на Несебър Николай Димитров, заедно с негов екип от специалисти, се срещна с жители на село Баня, за да разговаря с тях по различни теми, касаещи развитието на родното им място. Срещата по инициатива на  градоначалника, е част от политиката му да се допитва до хората и да разбере от какво имат нужда и накъде да се насочат усилията на Общинската администрация. Една от темите, които бяха дискутирани с жителите на Баня, бе, че в селото ще бъде изградена многофункционална сграда. За тази цел започва процедиране на ПУП-а на терена, където ще бъде разположен обектът. Общинският съветник Костадин Нищелков, който също взе дейно участие в срещата, лично пое ангажимент Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, чийто председател е, да работи в полза на бързото и своевременно реализиране на този обект.

На мястото, на което ще бъде изградена новата придобивка, в момента се намира читалището на селото, но съществуващата сграда е амортизирана и се стигна до единодушното решение, че не е рентабилно и икономически обосновано нейното ремонтиране, а е по-удачно да бъде премахната. В бъдещата многофункционална сграда ще има пенсионерски клуб, помещение за нуждите на читалището и библиотека, помещение за компютърен клуб, фитнес зала, зала за събрания, репетиции и други прояви. Кметът Николай Димитров увери присъстващите, че в процеса на изграждане на обекта, при необходимост, ще бъдат организирани още срещи с местните хора. По време на разговора местните жители се запознаха и с новия архитект, който отговаря за района на Баня и Обзор – Николай Орешков. Той от своя страна запозна присъстващите с показателите за застрояване на парцела, както и как ще бъде решен въпросът с безопасното придвижване около бъдещата придобивка. В разговора около новата сграда бе споменато, че ще бъде разгледана възможността да се изградят детска площадка, зона за отдих и фитнес на открито в близост до обекта.

Друга тема, която бе засегната на срещата, бе подобряване на безопасността на движението в селото, имайки предвид факта, че главният път Бургас-Варна, преминава през Баня. В тази връзка бе обсъдена възможността да се създаде нова пешеходна пътека, като кметът на Баня Емил Огледалов, който също бе на срещата, заедно с експерт по безопасност на движението към дирекция „Транспорт и пропускателен режим“, да преценят къде да бъде точното й местоположение. Обсъден бе и въпросът за изграждане нова автобусна спирка.

В хода на разговора местните хора не пропуснаха да отправят благодарност към Общинска администрация и Общински съвет за отпуснатите средства за извършване на строително-монтажни дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата в района на църквата в селото.

Обичайна практика е кметът на Несебър Николай Димитров да организира срещи с кметовете и хората от съставните селища на общината, за да разговаря с тях по различни теми, касаещи развитието на родното им място и по този начин да се синхронизират желанията с възможностите, за да се стигне до най-оптималното решение, взето със знанието на всички.

На срещата в с. Баня присъстваха от страна на Общинска администрация още Нели Колева, началник-отдел „Общинска собственост“ и Мая Белчинова, гл. специалист в отдел „Устройство на територията“.