265 СА НОВОРОДЕНИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

НОВОРОДЕНИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

265 са новородените в община Несебър от 1 януари до края на 2016 година, а 530 хил. лв. е размерът на еднократната помощ, която местната власт е изплатила от бюджета си на родителите. За 2015 година бебетата, с адресна регистрация в община Несебър, са 315, а изплатените помощи за тях са 630 хил.лв. За 2014 г. сумата, която е отпуснала община Несебър като еднократна финансова помощ за общо  322 деца, е в размер на 644 хил. лв.  514 хил. лв. е сумата, изплатена по същата линия за родените 257 бебета през 2013 г. През 2012 г. за 298 деца местната власт е отпуснала  596  хил. лв. През 2011 г. за 266 бебета са изплатени 532 хил.лв., а 566 хил. лв. са дадени през 2010 г. за 283 новородени. През 2009 г.  311 деца са получили общо 622 хил. лв., а за 2008 г. сумата е 538 хил. лв., разпределена за 269 бебета.

В периода 2008 –2016 година прави впечатление, че най-много бебета тук са се родили през 2014 г.- 332 на брой, следват 2015 г. с 315 деца и 2009 г., когато в общината най-малките нови жители са 311. Най-много близнаци за същия период от време са се родили през 2012 година – 9, следват 2015 г. –със 7, а през 2014 и 2009 г. – по 6.

Наред с традиционните имена като Иван, Петър, Георги, Мария и Ана, за периода 2008-2016 година, родителите дават на своите наследници и имена като: Ава, Авва-Александра, Авраам, Асенета, Арас, Ачелия, Боби-Боса, Весиан, Влад, Дарел, Даниан, Дефне, Джесур, Джорджия, Джулия-Ати, Галиян, Ева-Никол, Елдара, Ивалена, Исус, Итън, Кайра,  Клое, Леа, Нейтан-Иван,  Савио,  Теяна,   Хевин, Христеа, Яная, Янатан, Ян-Яков и др. За 2016 година сред нетрадиционните имена правят впечатления, Дефне, Естел, Ивалена, Клое.

По традиция община Несебър отпуска за всяко семейство с новородено дете еднократна помощ от 2000 лвМестната институция изплаща средства за еднократна финансова помощ на семейство с бебе, като условията за получаване на сумата са: новороденото (осиновеното) дете да е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от пет години от датата на подаване на документите.

С решение на Общинския съвет в Несебър вече от 6 години се отпускат и по 2000 лева еднократна финансова помощ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми за инвитро процедура. Помощта се предоставя на лицата и семействата, български граждани, с постоянен адрес на територията на община Несебър, през последните 3 години, въз основа на подадено писмено заявление до кмета на общината. За да се отпуснат средствата лицата и семействата трябва да имат един неуспешен опит за ин витро процедура и да нямат задължения към община Несебър. Сумата от 2000 лв. се превежда по сметката на лечебното заведение, в което ще бъде извършена процедурата.

От 2011 г.  до момента общината е отделила средства за процедурата на 32 двойки. Разпределението им през годините е следното: за 2011г. – 5 двойки, за 2012 г. – 2, за 2013 г. – 2, за 2014 г. – 7, за 2015 г. – 4, а за 2016-12 двойки.

Припомняме, че с тези си действия община Несебър се откроява като една от малкото в страната със социално отговорна политика. Водещ фактор при управление на институцията е осигуряване на добри условия на живот на всички възрастови групи от населението. Именно заради този приоритет в работата си кметът на Несебър Николай Димитров бе удостоен в края на април 2010 г. с националния приз „Мениджър социални услуги-2009” от Националното сдружение на организациите за социални услуги, Фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията”, сп. „Човешки ресурси”, с партньорството на Агенция за социално подпомагане и с подкрепата на „Персонал Консулт – Г. Попов” ЕТ. Още две отличия в тази област има община НесебърПрез 2014 г. община Несебър спечели специалния приз „Най-бързо растящ град“(„Бейби бум град“), определен по положителен естествен и механичен прираст, коефициент на раждаемост и брой сключени бракове. Той бе част от инициативата на в. „24 часа“ и „Дарик радио“ , наречена  “Най-добрият град за живеене у нас”. Второто отличие  бе присъдено в началото на 2015 г. и то е за „Активна социално отговорна местна политика” от Националния алианс за социална отговорност, представител за България на EASPD. Признанието е заради въведените още от 2007 г. редица инициативи по отношение на грижите, които Несебър полага за задържане на младите хора, подкрепата за по-добър живот на гражданите от третата възраст и хората в неравностойно положение, включително като отпуска еднократна помощ в размер на 2000 лв. за всяко новородено дете, което е една от предпоставките за положителния прираст на населението. Взет е под внимание и фактът, че общината отделя солидни средства от собствения си бюджет за образование, помощи за ин витро процедури, поддържане на политиката за финансиране на читалищата, разкриване на мрежа от социални услуги, отговарящи на установените потребности на населението, като заделените средства от общинския бюджет са в двукратен размер на държавното финансиране за общината в тази област.