49 ученици от СУ ”Любен Каравелов” – Несебър се класираха за областния кръг на състезанието „Ключът на музиката”. В следващия етап на музикалната надпревара ще показват знания 8 ученици от V клас, 15 деца от VI клас, 10 от IV клас и 16 от VII клас.

Общо 76 деца от IV до VII клас на несебърското училище участваха в общинския кръг на петото Национално състезание „Ключът на музиката”. Надпреварата се проведе чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решаваха 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал, изучен до момента. Решението на първите шест задачи включваше прозвучаване на музика. Останалите 9 задачи бяха свързани със знания за музикално-фолклорните области у нас и проследяване на развитието на музиката през различните етапи и епохи, с определянето на музикални инструменти, изпълнителски състави и оркестри и показване на нотна грамотност. Учениците се подготвиха за състезанието под ръководството на преподавателите по музика Руска Узунова и Таня Илинова.

Надпреварата по своята същност представлява ученическо състезание по музика за ученици от IV, V, VI и VII клас. Провежда се в три кръга – общински, областен и национален. Състезанието дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда.