Засилен интерес към кампанията за превенция на риска от диабет в Слънчев бряг и Свети Влас

превенция на риска от диабет

В два поредни четвъртъка в пенсионерските клубове в Слънчев бряг и в Свети Влас бяха организирани прояви от мащабната кампания за превенция риска от диабет, която община Несебър стартира в края на миналата година. Хората от двете населени места, сред които и много руски граждани, живеещи на територията на общината, проявиха засилен интерес към здравната акция, в която се включиха общо над 90 човека.

И в двете прояви представител на РСНЦ „Диабетни грижи” – Бургас, запозна присъстващите с основните характеристики на социално значимото заболяване, разясни на хората какви грижи да полагат за своето здраве. Бяха направени изследвания на кръвната захар и кръвното налягане и се обърна внимание на всеки един гражданин. Раздадоха се анкети на всички участници за оценка на риска от развитие на захарен диабет тип 2. Представител на „Авигея Шаама” в обръщение към присъстващите насочи вниманието върху храната, която оказва влияние върху здравния статус. Вярата в успеха на лечението и добрите дела също бяха изтъкнати като стъпка към хармоничен живот и след определена възраст.

След посещение на РСНЦ „Диабетни грижи” във всяко населено място, част от кампанията, се прави обстоен анализ на резултатите от изследванията. Въз основа на анализа ще бъдат привлечени редица медицински специалисти с различни профили, които да продължат превенцията на това сериозно заболяване. Именно това ще бъде и вторият етап на инициативата в община Несебър.

Инициативата, която стартира от Обзор през октомври 2016 г. и ще обхване всички населени места в общината, се осъществява със съдействието и подкрепата на кмета на Несебър Николай Димитров. Съществен принос в реализирането на мащабната акция за превенция риска от диабет имат и организациите с нестопанска цел – „Авигея Шаама”, с която община Несебър си партнира от дълго време, „Верният настойник“ – Бургас, и РСНЦ „Диабетни грижи”- Бургас.

Захарният диабет е едно от най-често срещаните нарушения на обмяната на веществата в организма. Откриването на това заболяване в предклиничната му фаза (предиабет) има съществено значение за ранното започване на лечение и профилактика на късните усложнения. Целта на скрининга е да идентифицират хората без явни признаци на захарен диабет, които отговарят на диагностичните критерии. Първичната профилактика при захарен диабет тип 2 включва корекция на рисковите фактори и проследяване на рисковите групи. Най-подходящият скринингов тест е изследването на кръвна захар – случайна, на гладно или след нахранване.