Какви са рисковете от онлайн общуването и мобилните комуникации и зависимостта от ползването на глобалната мрежа? Какво трябва да знае всяко дете, което ползва интернет, за да осигури своята безопасност и безопасността на своите близки?По тези и подобни въпроси  дискутираха ученици от  девети и десети клас в ПГТ ,,Иван Вазов”  – Слънчев бряг.  Проявата бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Несебър и ръководството на училището и бе по повод Международния ден за безопасен интернет. Представяне на мултимедийна презентация, попълване на анкета и разговор със специалист по информационна сигурност, психолог към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспектор от Детска педагогическа стая бяха основните моменти в срещата с учениците.

От проведената на място анкета стана ясно, че децата понякога са склонни да дават повече лична информация, да правят ,,селфи”, застрашаващо живота им, но е добре, че са подозрителни към хората в група, които по- малко познават.

Няколко важни съвета за безопасно общуване в мрежата, където всичко е възможно и граници няма, бяха отправени към подрастващите като:
Внимавайте какви снимки качвате.
Не използвайте лесни пароли.
 Нека профилът ви в социалните мрежи се вижда само от приятели, а не от всички потребители.

Освен това учениците научиха, че при онлайн тормоз може да сигнализират на телефон 124 123, както и на http://www.web112.net/Бяха раздадени и листовки с информация и още полезни съвети.

Тази година световната общност за четиринадесети път отбелязва Международния ден за безопасен интернет, който е по инициатива на програма ,,Безопасен интернет” на Европейската комисия. Мотото на тазгодишната кампания е  „От теб з@виси“, която е фокусирана върху възпитаването на децата в по-отговорно и безопасно ползване на интернет и мобилните комуникации.