Несебърското училище – пример за успешно приобщаване на дете със специални потребности към образователния процес

Несебърското училище  СУ „Любен Каравелов“ бе дадено за пример за успешно приобщаване на дете със специални потребности към образователния процес.  С добрите практики, прилагани тук, се запознаха гости от Полша, водени от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас, който работи в добър синхрон с най-голямото училище в общината. Визитата в СУ „Любен Каравелов“ е част от партньорски срещи и обмяна на опит между специални педагози от Начално училище с интегрирани класове с деца със специални потребности от гр. Елк – Полша и РЦ – Бургас. Гостите  присъстваха на урок с ученик със зрителни затруднения. Обучителната проява започна с индивидуални занимания с детето в ресурсния кабинет на  СУ „Любен Каравелов“.Гостуващите специални педагози наблюдаваха  професионалната работа на своя колега, четивните  умения на ученика, както и уменията му за ползване на оптични средства. След това присъстващите се запознаха със спецификата на работа със същото дете в масовия клас, като влязоха в час по история. Гостите видяха диференцираните занимания, които се осъществяват с ученика, за да се чувства той като част от класа и като част от общия образователен процес.

Училището в Несебър има много добро отношение към деца със специални потребности, има добър синхрон и екипност между него и нас, благодарение на което се осъществява успешна интеграция в клас, споделиха след края на обучителната проява от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас. Оттам информираха, че за гостите от Полша е било от изключителна полза посещението в Несебър. От РЦ-Бургас информираха още, че полските им колеги са останали с много добри впечатления, придобити от индивидуалното и групово занятия, състояли се в СУ „Любен Каравелов“.  Освен гости от Полша, на заниманията присъстваха и представители на регионалните центрове в Сливен, Перник и София, които също оцениха високо работата с ученика.

Ресурсният кабинет в СУ „Любен Каравелов“ съществува от 12 години. В него ресурсен учител от РЦ-Бургас обучава индивидуално всеки един ученик със специални потребности.