УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАЗИГРАХА СИМУЛИРАН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Учениците от четвърти клас на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” – Свети Влас, разиграха симулиран наказателен съдебен процес по обвинение за нанасяне на телесна повреда вследствие на нанесен побой от ученици над възрастен човек. Проявата се състоя в голямата зала на Районен съд –Несебър и даде възможност на децата да разберат какво преживяват участниците в реална ситуация. Редом до учениците застанаха действащи съдия, прокурор и адвокат. Децата влязоха в ролите си с немалко доза артистизъм, като в същото време подходиха към случая с необходимата сериозност. Те участваха в обвинението, защита и вземането на решение по отношение на присъдата. В края на процеса двамата подсъдими бяха признати за виновни и наказани с две години лишаване от свобода, което да изтърпят в поправителния дом в Бойчиновци. След обявяване на присъдата бе сложен край симулиран наказателен съдебен процес и започна дискусия между учениците и магистратите, участвали в пресъздаването на реална ситуация. По време на разговора, децата научиха подробности за работата на съдебната система.

На срещата бе обърнато внимание и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни и престъпленията, извършени от непълнолетни освободени от наказателна отговорност. На децата им бяха разяснени възпитателните мерки за малолетни и непълнолетни, както и мерките за родителите, неупражняващи ефективен родителски контрол. Целта на дейността на МКБППМН е създаване на условия за ограничаване на противообществените прояви, насилието и агресията. На срещата присъства и Румяна Костова – психолог в Кабинета за социална превенция, която акцентира върху зачестилите случаи на насилие сред подрастващите в резултат на употребата на наркотици, някои от които с фатален край. Тя разясни на децата, че всяко противоправно и обществено опасно деяние се наказва, а законите са за всички – независимо от възрастта.

Срещата бе осъществена със съвместното съдействие на РС-Несебър в лицето на съдия Мария Берберова-Георгиева, МКБППМН, Община Несебър и училищното ръководство на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” – Свети Влас. Целта на такива срещи е да се популяризира дейността на съда и да се повиши правната култура на подрастващите.