Кметът на Несебър разговаря с жителите на Свети Влас за реформи в структурата на общинската администрация и новите проекти за града им

Кметът на Несебър разговаря с жителите на Свети Влас

Кметът на Община Несебър Николай Димитров, заедно с негов екип от специалисти, се срещна с кмета на Свети Влас Иван Николов и с жители в града, за да разговаря с тях по различни теми, касаещи родното им място. Една от целите бе да се информират гражданите за настъпилите реформи в структурата на общинската администрация, както и да се разяснят в детайли развитието на благоустройствените дейности и регулирането на движението. Още в началото на разговора кметът Николай Димитров подчерта, че настъпилите промени в структурата на общинска администрация целят оптимизиране на сметосъбирането и сметоизвозването в  цялата община и са съобразени с европейските изисквания. В тази връзка той  припомни, че от две години работи  Претоварната станция на територията на общината, от същия период е и транспортирането на битови отпадъци в Регионалното депо в Братово – все дейности, целящи осигуряване на високи екологични стандарти и възможност общината да се грижи още по-добре за околната среда и водите и здравето на своите жители и гости.

Директорът на общинското предприятие „БКС и озеленяване“ Иван Иванов, който също бе на срещата, коментира, че след реорганизацията на общинската структура в момента могат много по-точно да се изпълняват текущите и да се планират бъдещи дейности. Конкретно за Свети Влас той информира, че от тази година сметосъбирането се извършва на две смети, като втора  работи до 23 ч. Той разясни на присъстващите, че за нуждите на озеленяването в града им вече има нов специализиран автомобил, а с цел подобряване на сметосъбирането в селищното образование „Инцараки“  са закупени нови контейнери за смет и камион са сметосъбиране и сметоизвозване (автомобил-контейнеровоз). Иван Иванов сподели, че администрацията има идея за изграждане на подземни контейнери в централните части на градовете в общината – по примера на много европейски центрове и столици-, което значително би подобрило нивото на туризма в района.

Нов репатриращ автомобил на Община Несебър ще контролира и регулира движението в Свети Влас, информира на срещата още кметът на Несебър Николай Димитров.  Георги Николов, гл.експерт безопасност на движението към Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“, коментира подробно тема с паркирането в града и обмени идеи за оптимизирането му с жителите на курорта.

Присъстващите бяха информирани за текущите проекти на Община Несебър за Свети Влас, както и за тези, които предстоят да се изпълняват в бъдеще. По време на срещата стана ясно, че е приключил ПУП-а за нова детска градина в кв. „Русалка“  и се изготвя задание за проектирането й, както и че се предвижда преасфалтиране на ул. „Кирил и Методий“. Кметът на Несебър съобщи, че искането за ПУП-а на стадиона е одобрено, а в момента върви процедура по отчуждаване на частен парцел. Той изрази надежда, че до края на годината ще стартира строителството този обект.

Срещата, инициирана от  градоначалника, е част от политиката му да информира хората, да изслушва идеите им, както и да разбере от какво имат нужда и накъде да се насочат усилията на общинската администрация.