СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава, че са извършените дезинсекционни и дератизационни услуги в различни населени места на територията й. Предоставяме на Ваше внимание пълния списък.

 

  1. Обработка на зелени площи, паркове ,градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

1.1. гр. Несебър: 65 дка четвърта   обработка до 15.06.2017 г.;

1.2. Южен парк – гр. Несебър: 25 дка четвърта   обработка до 15.06.2017 г.;

1.3. к.к. „Слънчев бряг-запад”: 80 дка четвърта   обработка до 15.06.2017 г.;

1.4. Гробищен парк гр. Несебър:  58 дка трета   обработка до 30.06.2017 г.;

1.5. с. Тънково:/зелени площи + гробищен парк / 15 дка трета   обработка до 30.06.2017 г.;

1.6.с.Оризаре:/зелени площи + гробищен парк/40 дка трета  обработка до 30.06.2017г.;

1.7.с.Гюльовца:/зелени площи + гробищен парк /32 дка трета обработка до30.06.2017г. ;

1.8.с.Кошарица: /зелени площи + гробищен парк /20 дка трета  обработка до 30.06.2017 г.;

1.9.с.Равда и Стадиона : 50 дка трета   обработка до 30.06.2017 г.;

1.10. Гробищен парк с. Равда: 6 дка  трета обработка до 30.06.2017 г.

1.11.гр.ОбзорЗелени площи в града , Крайбрежен, Градски и Нов парк: 47 дка трета   обработка до 30.06.2017 г.;

1.12.Обработка на Гробищен парк гр. Обзор: 18 дка трета обработка до 30.06.2017 г.;

1.13.с.Раковсково:/зелени площи, гробищен парк/ 10 дка първа  обработка до 20.06.2017 г. ;

1.14.с.Паницово:/зелени площи, гробищен парк/ 4  дка първа  обработка до 20.06.2017 г.;

1.15.с.Приселци:/зелени площи, гробищен парк/ 5  дка първа  обработка до 20.06.2017 г. ;

1.16.с.Козница: /зелени площи, гробищен парк/ 2   дка първа  обработка до 20.06.2017 г.

 

  1. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми:

2.1.На територията на гр. Обзор: с обща площ 934 дка втора обработка до 20.06.2017 г.;

2.2.На територията на с. Паницово:с обща площ 500 дка втора обработка до 20.06.2017 г.;

2.3.На територията на с.Раковсково:с обща площ 400 дка: втора обработка до 20.06.2017 г.;

2.4.На територията на с. Приселци:с обща площ 250 дка втора обработка до 20.06.2017 г.;

2.5.На територията на с. Козница:с обща площ 150  дка: втора обработка до 20.06.2017 г.