УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА

Отново е 15 септември и пак сме на прага на новата учебна година. Днес за първи път, след безгрижните летни дни, отново ще удари училищният звънец.
Драги възпитаници, за някои от вас тази година ще бъде първа, за други ще бъде последна в това училище. Нека за всички тя да бъде успешна, изпълнена с много щастливи моменти и положителни емоции. Година, в която всеки от вас да покаже най-доброто от възможностите си.
Ние от Общинска администрация и от Общински съвет, заедно с Вашите всеотдайни учители, ще продължаваме да се грижим за образованието и обучението ви, ще се стремим да осигурим подходяща среда за по-доброто ви развитие и ще продължаваме да ви насърчаваме под различни форми с надеждата всеки от вас да се стреми да развива потенциала от своите качества и заложби.
Пожелавам ви много здраве и бъдещи успехи! Продължавайте все така усърдно да се трудите и да представяте достойно своя град и своето училище. Съхранете уважението към своите преподаватели, които с търпение, воля и професионализъм ви водят по пътя на познанието.
На вас, учители, пожелавам спокойни и плодотворни дни през учебната 2017/ 2018 година. Продължавайте все така всеотдайно да изпълнявате важната мисия, която имате – да възпитате нашите деца, бъдещето на Община Несебър!
На вас, родители, пожелавам вашите деца да ви радват със своите ежедневни успехи и да споделят с вас своите победи по пътя на знанието.
Честит първи учебен ден и на добър час!