280 ПЪРВОЛАЦИ ПРЕКРАЧИХА УЧИЛИЩНИЯ ПРАГ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

280 ПЪРВОЛАЦИ ПРЕКРАЧИХА УЧИЛИЩНИЯ ПРАГ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

280 са първолаците, които днес прекрачиха училищния праг в Община Несебър, като 140 от тях ще учат в най-голямото училище – СУ „Любен Каравелов“ в Несебър.

По традиция на 15 септември тържествата за откриване на новата учебна година започнаха с издигане на националния флаг в деветте училища на територията на община Несебър. Местната власт изрази своето уважение към празника с присъствието на заместник-кметове и представители на общинска администрация, които посетиха тържествата за откриването на учебната година във всички училища. От името на кмета на Несебър Николай Димитров в образователните институции бе прочетен поздравителен адрес, в който в обръщението към учениците се казваше: „Ние от Общинска администрация и от Общински съвет, заедно с Вашите всеотдайни учители, ще продължаваме да се грижим за образованието и обучението Ви, ще се стремим да осигурим подходяща среда за по-доброто Ви развитие и ще продължаваме да Ви насърчаваме под различни форми с надеждата всеки от Вас да се стреми да развива потенциала от своите качества и заложби.“

Директорите на всички училища също поздравиха учениците, преподавателите и родителите с емоционални обръщения, посветени на най-вълнуващия ден от новата учебна година. Веднага след празничните програми, подготвени специално за 15 септември, удари и първия училищен звънец – знак за повеждане на първите класове от техните учители в класните стаи. Там всеки първокласник получи подарък и специален поздравителен адрес от кмета на Несебър Николай Димитров.

Шест от деветте училища в общината – СУ „Любен Каравелов”- Несебър, и основните училища в Обзор, Св. Влас, Оризаре, Гюльовца и Кошарица откриха учебната година точно в 9 часа. В ПГТ „Иван Вазов” – Слънчев бряг тържеството започна в 10.30 ч., в училището в Тънково – в 10 часа, а в основното училище в Равда – в 9:30 часа. С празнични прояви стартира и новата учебна година в единадесетте детски градини на територията на Община Несебър.

През учебната 2017/2018 година в общинските детски заведения в задължителна предучилищна подготовка ще бъдат обхванати близо 500 деца на 5 и 6-годишна възраст.

През 2017/2018 учебна година в Община Несебър ще се обучават и възпитават около 3400 деца и ученици. От тях приблизително 2200 ученици ще трупат знания в общинските училища, а близо 1200 деца ще посещават общинските детски градини.