Представители на Община Несебър взеха участие в туристическа конференция в Одрин

Представители на Община Несебър взеха участие в туристическа конференция в Одрин

Конференция, озаглавена „Връзката на туризма с историческото и културното наследство“ в рамките на проект № CB005.1.21.128 „Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър” финансиран по „Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция“ се проведе в турския град Одрин. 50 участници от различни сфери на обществения живот от Община Несебър – партньор по проекта, представляваха институцията на конференцията – съмвестна проява между двете общини. В специално отреден кът бяха изложени рекламни материали на Несебър, които се радваха на засилен интерес от страна на повече от 150 гости на събитието. Вниманието на присъстващите привлече и рекламният филм на морската ни община, показващ значимото културно-историческото наследство, заради което българският град е вписан в престижната листа на ЮНЕСКО.

По време на конференцията бяха обсъдени политиките на двата града за развитието на туризма и опазването на паметниците на културата чрез различни инициативи, включително и общи за двете дестинации мероприятия. Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени през 2018 година. След официалните поздравителни адреси, лекции изнесоха почетният член на ИКОМОС Турция – проф. д-р Невзат Илхан, и бившият генерален секретар на ИКОМОС и член на Международния научен комитет – д-р Мариела Модева.

Конференцията приключи с връчването на подаръци на официалните лица – традиционни произведения на изкуството от Одрин, а представителят на общината в проекта – Галина Бабева, изказа благодарности и пожелания за успех към домакините от местната администрация от името на кмета на Община Несебър Николай Димитров.