10 финалисти от СУ”Любен Каравелов” – Несебър в престижно Национално състезание по английски език

10 ученици от СУ ”Любен Каравелов” – Несебър се класираха за националния кръг на Петото национално състезание по английски език. Престижната проява се организира от издателство PEARSON LONGMAN България специално за училищата от общността „Пиърсън Лонгман училища в България” и цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити Pearson Test of English. Координатор за Несебър е преподавателят по английски език Мария Колева.

Във въртешноучилищния кръг на Петото национално състезание по английски език по формата PTE, който позволява оценяване и валидиране на познанията по английски език, се явиха 73 ученика, разпределени в седем категории. Задачите в тестовете бяха изключително разнообразни, като включваха слушане и четене с разбиране, както и писане на текст между 80 и 200 думи в зависимост от нивото на явяващите се.

След проверката на писмените работи по утвърдени ясни и точни международни стандарти, бяха излъчени финалистите за националния кръг, като всеки от тях е с почти максимален брой точки. Имената на класираните за националния етап на състезанието са: Димитър Велизаров Хинев – IV клас, Мария Томова Томова – V кл., Симона Станимирова Митева и Радост Стоянова Димитрова – VI кл., Ивана Стоянова Караманова – VII кл., Моника Деянова Контева и Тодор Стоянов Пирев – VIII кл., Валентин Павлов Георгиев и Маргарет Ергюн Юсеин – IX кл.и Габриела Николаева Колева – XI клас.

Под ръководството на своите преподаватели по английски език десетимата финалисти усилено се подготвят за националния кръг, който ще се проведе след 10 дни в Бургас.