СУ”Любен Каравелов” – Несебър ще осъществи прием в три паралелки след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година

 След като стана известно първото класиране за прием след завършен VII клас, в СУ ”Любен Каравелов” – Несебър са одобрени 3 паралелки. Двете от тях –  софтуерни и хардуерни науки и чужди езици са с интензивно изучаване на английски език, а третата е предприемачески науки.

За паралелката с изучаване на софтуерни и хардуерни науки са кандидатствали 22 ученика, като минималният бал е 98.000, а максималният – 352.500.

Кандидатите за паралелката  с чужди езици са също 22-ма. Там минималният бал е 111.000, а максималният – 339.000.

За третата паралелка с профил предприемачески науки са кандидатствали 20 ученика, като минималният бал е 92.500, а максималният – 286.500.

Заложеният и успешно осъществен прием в СУ ”Любен Каравелов”  –  Несебър стана възможен след много добре организирана информационна и разяснителна кампания сред седмокласниците както в самото училище, така и сред потенциалните кандидати от нашата и съседни общини.