За трета поредна година Община Несебър съвместно с партньорските организации „Авигея шаама“ и РСНЦ „Диабетни грижи“-Бургас започна кампанията „Реална грижа за всеки“. Инициативата е свързана с действия по установяване и превенция риска от диабет сред жителите на общината.

Сериозен ангажимент към кампанията имат кметовете и кметските наместници по места, който дават гласност на предстоящата инициатива и изготвят списъци с жители от рисковите за населените места групи.

Акцията ще премине на два етапа. В първия, пробите се вземат от лаборанти към Медицинска лаборатория „Лина“ – Бургас за обработка и анализ. Във втория етап според получените резултати, по места ще се извършат прегледи и консултации с лекар.

Тазгодишната акция започна от най-малкото населено място на Община Несебър–Приселци и ще протече по предварително изготвен за всички селища график. В проведената на място акция се включиха почти всички жители на селото, включително чужди граждани постоянно живеещи на територията му. Изследва се ниво на кръвна захар, холистерол и креатинин.

С тази акция Община Несебър цели да осигури на възрастните си граждани, за които пътуването и посещението при специалисти е трудност, възможността да се изследват и получат съвет и консултация по местоживеене. Тези ежегодни акции са част от социалната политика на общината насочена към възрастните и жители. Целта е наблюдение и овладяване на едно от най-социално значимите заболявания на нашето общество.

Захарният диабет е едно от най-често срещаните нарушения на обмяната на веществата в организма. Откриването на това заболяване в предклиничната му фаза (предиабет) има съществено значение за ранното започване на лечение и профилактика на късните усложнения. Целта на скрининга е да идентифицират хората без явни признаци на захарен диабет, които отговарят на диагностичните критерии. Първичната профилактика при захарен диабет тип 2 включва корекция на рисковите фактори и проследяване на рисковите групи. Най-подходящият скринингов тест е изследването на кръвна захар – случайна, на гладно или след нахранване.