ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛОВРЪСТНИЯТ ПЪТ НА РАВДА

Днес кметът на Община Несебър, Николай Димитров даде старт на многоочакваната реализация и същинското строителство на северния околовръстен обход на Равда – улица „България“. Началото на новото трасе започва при стадиона и завършва с кръгово колело преди края на улица „Несебър“.

Новата улица ще е с дължина от около 900м., с двупосочно движение и тротоарна част за пешеходци от двете страни.

Целта на проекта е да се осигури заместване на транзитния трафик за гр. Несебър, който до сега минаваше през центъра на Равда и създаваше значителни неудобства, както за жителите така и за гостите на селото.

Този проект е един от важните за Община Несебър и неговото осъществяване значително ще подобри условията за придвижване и средата за живот на жителите на Равда.

В общинските планове за селото са включени още множество обекти, чиято реализация предстои. Пример е проекта за преустройство на сградата на Пощата, която общината придоби и превръщането и в полифункционална обществена сграда с клубно предназначение, за обезпечаване на нуждите на различните възрастови групи от местните жители, съобразно с техните интереси.

Общината планира реконструкция на улично осветление, като предстои цялостна подмяна на осветителните стълбове и замяната на съществуващите крушки с енергоспестяващо лед осветление за територията на цялото населено място.

Община Несебър работи и по други проекти за Равда, за които предстои обществено обсъждане, за да бъдат спазени демократичните процедури при вземане на решения от обществен интерес.