КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПОЗДРАВИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В НЕСЕБЪР И ОБЗОР

По случай Международния ден на хората с увреждания, кметът на Община Несебър Николай Димитров посети клубовете на инвалидите в Обзор и Несебър. Градоначалникът поздрави членовете на дружествата, като подчерта, че те са неизменна и важна част от облика и дейността на общината. Нейна основна цел е разширяване на социалните услуги в рамките на общността осигуряване на достъпна среда, подобряване на условията за реализация на инвалидите и създаване на все по-широко взаимодействие и влияние при процесите на вземане на решения от обществена значимост.

Уважението на обществото изпъква, чрез все по нарастващия интерес към прояви и събития с участието на хора с увреждания.
Несебър домакинства една от знаковите в това отношение прояви- международния фестивал „Несебър без граници”.Той дава сцена за изява на артистичния талант и умения на хора с увреждания от все повече държави и е една от най-ярките фестивални инициативи на несебърската сцена.

При посещението си в Обзор кметът на Община Несебър Николай Димитров заедно с предсeдателя на сдружение „Авигея Шаама“ поднесоха на местното дружеството на инвалидите компютърна конфигурация, дарена от СНЦ „Верният настойник“.

Приветствия бяха поднесени от името на кмета на Обзор, Христо Янев и от председателя на клуба – Гинка Тодорова.

Хората с увреждания са неделима част от нашата общност. Те са дейни, креативни и способни да допринесат за нейното израстване и просперитет. Тяхното по-пълноценно включване в гражданските инициативи, създаването на условия за труд и реализация са белег на високоразвитите общности и индикатор за чувствителност към социалната проблематика.

Социалната политика на Община Несебър е широкомащабна и кореспондира с най-добрите примери за социална грижа и подкрепа в национален мащаб. Съобразена с актуалните въпроси и нужди на всички членове на общността, като непрекъснато се работи по планове за разширяване и осъвременяване на действащите социални програми.

Датата 3-ти декември е обявена през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН за международен ден на хората с увреждания, като целта е да бъде отправено послание за постоянна мотивация от страна на отговорните институции да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях и като цяло – към повишаване качеството на живот на всички хора.