ОБЩИНА НЕСЕБЪР С НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

На 18.12.2018г. Иван Гургов, заместник- кмет по „Бюджет и финанси“, подписа от страна на Община Несебър договор за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци в общините Бургас, Несебър и Поморие. Подписването се състоя по време на официална церемония, проведена в сградата на Министерството на околната среда и водите в град София.

Проектът, който е подготвян в продължение на две години, се определя като иновация в оползотворяването на отпадъците.
Съоръжението ще е с капацитет за рециклиране 30 652 тона годишно. Общият размер на инвестицията е над 37,4 млн. лв.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 29,4млн. лв. Срокът за осъществяване на проекта, който ще се изпълнява съвместно от трите черноморски общини, Бургас, Несебър и Поморие е 48 месеца.

„Изпълнението на тези проекти позволява по модерен и природосъобразен начин да превърнем отпадъка в стока“, каза министър Димов по време на събитието. Той допълни, че това е в основата на бъдещата икономика, към която България се стреми.

Община Несебър, заедно с Община Бургас, е част от комплексна програма по регионална система за събиране, оползотворяване и депониране на биоразградими отпадъци, финансирана с европейски средства.