Състезание „Пазим езика си“ в Община Несебър

Ученици от   СУ „Любен Каравелов“ – Несебър и ОУ „Георги  Стойков Раковски”- Оризаре се включиха в първия кръг на състезанието по български език „Пазим езика си“. То  се провежда в  две възрастови групи – V и VI кл. и се организира от гражданско сдружение „Жива вода“, а партньори са Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

          Състезанието цели насърчаване на учениците към добър правопис и избягване на употребата на чуждици и създаване на трайни навици у тях за правопис и правоговор на книжовен български език.

В рамките на 120 минути учениците направиха диктовка върху откъс от разказа „Щърков сняг“ на Йордан Радичков. След това отговориха на три въпроса към диктовката, проверяващи разбирането на текста. Последната задача включваше проверяване на познанията на учениците за синоними.  Всички изпитни материали се подготвят и изпращат от Сдружението, което носи отговорност за съдържателната страна на състезанието.

       Проверката на  писмените работи от първия кръг е анонимна. Тя ще се осъществява от действащи преподаватели по български език и литература. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Гражданското сдружение „Живата вода на България“

Право на участие във финалния втори кръг, който ще се проведе през месец май в София имат първите седем ученици във всяка възрастова група.