„Денят на земята“ в Община Несебър

На 22.04.2019 по повод „Деня на земята“ служители на отдел „Екология“ при Община Несебър организираха множество  прояви, с  които отбелязаха  празника.

Те организираха посещение на Защитена местност ”Калината” с деца от трета и четвърта група на ДГ „Моряче”,  Несебър. Представител на „Държавно ловно стопанство” запозна децата с особеностите на лонгозната гора, видовете животни, който се отглеждат там, с растящите  дървесни, храстови и тревни видове, декоративни и лечебни растения. Пет от видовете растения са включени в “Червената книга” на Р. България, като най-ценното  от тях е блатното кокиче, което в момента цъфти.

 В гр. Свети Влас ученици от пети, шести и седми клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” почистиха училищния двор. Служител на отдел „Екология” разясни на учениците нуждата да опазваме природата чиста и да се грижим за нея.

На децата от трета и четвърта група в ОДЗ ,, Обзорче“ , служители на отдел „Екология” изнесоха кратка беседа и  обясниха  значението на „ Деня на Земята”. Децата се бяха подготвили и изнесоха  представление със  стихчета и песни.  На двора на детското заведение всички се включиха в засаждането на дръвче от вида „Липа”, за което  ще се грижат и двете групи.

 В местността  ,,Първомайската поляна „,   кметът на гр. Обзор изнесе „ Еко кабинет”.  Присъстваха служители на Кметство Обзор,  граждани и ученици от 5 до 9 клас на ОУ „Св.Св „Кирил и Методий“.  Te   обсъждаха  как градът  да бъде по-чист и по-приветлив и как  да се превърне  в по-приятно място за живеене. Пребоядисаха се и се почистиха част от съоръженията, които се намират там. Табели с екологично съдържание, изработени от учениците  бяха поставени на различни места на „Първомайската поляна”.