Ученици от Кошарица се запознаха отблизо с работата на полицията

Ученици от Кошарица се запознаха отблизо с работата на полицията

Ученици от пети, шести и седми клас на ОУ ,,Св.Иван Рилски” – Кошарица посетиха РУП – Несебър. Там на място имаха възможност да   се запознаят с работата на полицая и на терен да усетят  забързаната и динамична дейност на институцията.

В Районно управление полиция, децата бяха посрещнати от полицейски инспектор Даниел Събев. Той показа на младежите ареста – помещение за задържане на извършители на престъпления. Решетките и оскъдната мебелировка накараха учениците да се замислят за тежестта на закона и последствията от противообществените прояви.

Децата бяха запознати с криминалната обстановка в района и начина на работа на полицаите и инспекторите в Детска педагогическа стая. Те научиха, че важна част от ефективната работа на Детска педагогическа стая са съвместните действия с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Децата с интерес се запознаха с униформата на действащите полицаи и различните атрибути, от които се състои  – пистолет, гумени палки, белезници, стоп палка и др.

На  въпросите на учениците  по темата с детската престъпност и превенцията  бяха  дадени  изчерпателни отговори.   Подрастващите      се информираха относно конкретните  последствия от различните видове прояви.

Униформените препоръчаха на  малките посетители да учат и спортуват, особено ако искат да превърнат полицейската работа в своя кариера. „Физическата подготовка и образованието е от огромно значение за работата на българския полицай”, бяха част от думите на специалистите.