ДОМ ЗА НЧ „МЕСЕМВРИЯ – 2015“

Развитието на културно-просветното дело е една от приоритетните дейности  в Община Несебър. Преди няколко години в града бе създадено ново читалище, което е вписано в регистъра на народните читалища и читалищни сдружения към Министерството на културата.

Със своята дейност Народно читалище „Месемврия – 2015“ –допринася за разнообразяване и допълване на културния и социален живот в Несебър. Сред основните му дейности са подпомагане издаването на книги, организиране за фотоконкурси, клубове по интереси – рисуване, приложни изкуства, изучаване на чужди езици, танци, поп и джаз пеене и други. Има и сформирана детска театрална школа. Освен това се организират множество киновечери, беседи на различни обществено значими теми, както и известния вече „Клуб на пътешественика“, който запознава присъстващите с различни дестинации от цял свят.

Народно читалище „Месемврия – 2015“, Несебър отделя внимание не само на значими културни прояви, обогатяващи с информация и знания местното население, но отбелязва по оригинален и изключително забавен начин редица национални и международни празници. Целта на читалището е да развие и обогати културния живот в  Несебър.

За да се постигне и осъществи тази цел и развива дейността на читалището от основно значение е материалната база, с която то до момента не разполага.

В тази връзка кметът Николай Димитров внесе докладна записка до ОбС- Несебър, за преотстъпване на общински имот за дейността на НЧ „Месемврия – 2015“. Докладната записка ще бъде разгледана на следващото заседание на ОбС – Несебър.